Arrangement

Tiltredelses­forelesning for Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Rektor Inge Jan Henjesand inviterer til tiltredelsesforelesning for Caroline Dale Ditlev-Simonsen.

Hvem har ansvar for bærekraftig utvikling?

Caroline er professor i bedrifters samfunnsansvar ved institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsfokus er knyttet til lønnsomt samfunnsansvar, sosial- og miljømessig konsekvensvurdering av bedrifters aktiviteter, effekt- og formåls investering, holdninger og atferd blant forbrukere, ledelse og undervisningsmetoder for bærekraftig utvikling. For en oversikt over hennes faglige bidrag, se publikasjoner.

Caroline har en doktorgrad i ledelse og organisasjon (Handelshøyskolen BI), en mastergrad i energi og miljøstudier (Boston University) og en bachelorgrad i bedriftsøkonomi (Simon Fraser University, Vancouver). Hun er også siviløkonom. Hennes internasjonale og omfattende forretnings- og organisasjonserfaring kombinert med forskning bidrar til kunnskap som ikke bare er publisert i internasjonale publikasjoner, men også er av praktisk nytte i forretningsstrategi og daglig drift.

Etter forelesningen inviteres det til mottakelse i personalrestauranten i 7. etasje.

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 20. juni 2017 13.00 - 15.00
  • Sted:Campus Oslo Auditorium C2-080
  • Kontakt:Vibeke Hornseth Andresen (vibeke.h.andresen@bi.no)