-
Aktivitetskalender

Inspirasjonstime - Communication for leaders

Kommunikasjon blir stadig viktigere for å oppnå suksess. Samarbeid og koordinering internt, samt det å bygge sterke relasjoner med omverden, er helt essensielt for å nå målene sine i alle typer organisasjoner. Kom å hør Peggy Brønn fortelle om masterprogrammet.