Frokostseminar

Regjeringens arbeid med cyber-sikkerhet

På dette seminaret forteller Tor Saglie om regjeringens kommende stortingsmelding om cyber-sikkerhet.

Cyber-sikkerhet blir en stadig mer krevende utfordring i takt med digitaliseringen av samfunnet. Sårbarheten i kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur øker. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om cyber-sikkerhet som vil bli lagt fram i år. Foredraget vil trekke opp hovedproblemstillinger i denne meldingen og presentere tanker om hvordan samhandlingen mellom private virksomheter og offentlige myndigheter kan videreutvikles for å møte nye utfordringer på dette feltet.

Tor Johan Saglie er departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet og leder av regjeringens kriseråd. Justis- og beredskapsdepartementet har det samordnende ansvaret for nasjonal cyber-sikkerhet.Saglie er utdannet cand.polit. (statsvitenskap) fra Universitetet i Oslo fra 1976. Han har tidligere vært blant annet departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo og direktør i NAV.

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 9. mai 2017 09.00 - 10.00
  • Sted:BI - campus Oslo, rom A2-075
  • Pris:Gratis
  • Påmeldingsfrist:08. mai
  • Kontakt:Bogdana Fedorak (bogdana.fedorak@bi.no)

Program

  • Tid
  • Tittel
  • Kaffe med noe attåt

  • «Regjeringens arbeid med cyber-sikkerhet» ved Tor Saglie

  • Q&A