Gratis seminar tilbudt av senter for Corporate communication

Å utnytte mulighetene i bedriftskommunikasjon

Forstå de fire nøkkel bidragene til en organisasjons suksess. Senter for Corporate Communication har mulighet til å tilby dette seminaret takket være våre partnere Orkla, DNV GL, GassNova og BI.

Kun 25 plasser! 

Hva vil du lære?
De fleste ledere ser på god kommunikasjon som kritisk for deres organisasjoner, men de er uklare på rollen kommunikasjon spiller utenom nyheter og events. På den andre siden ser kommunikatører ofte på sin rolle i leder gruppen som viktigere enn det ledere gjør. Med denne bakgrunnen, er det viktig at både ledere og kommunikatører får en fullstendig forståelse av hvordan kommunikasjon bidrar til organisasjonens hovedmål.

I dette seminaret vil du lære om rammene som hjelper å forklare forskjellige strategiske og operative aspekter, og hva dette betyr for det daglige livet til kommunikatører. Vi vil diskutere typiske problemstillinger, hvor deltakerne blir oppfordret til å dele sine opplevelser. De nye rammene vil bli forklart og illustrert med eksempler. Konsekvensene av de personlige rollene til kommunikatører vil aktivt bli diskutert i interaktive sessioner. Til slutt skal vi reflektere over samarbeidet mellom kommunikasjonsledere og organisasjonsledere: hvordan utrykke og samkjøre forventninger, og hvordan kan vi sammen ha innflytelse på det fullstendige potensialet av kommunikasjonen som bidrar til suksess for organisasjonen.

Seminaret blir holdt på engelsk og litteratur vil bli tildelt.

Hvordan registrerer du deg?

Registrer deg for dette gratisseminaret ved å sende: Navn, Stilling og organisasjon til Pernille E. L. Løvlie. pernille.e.lovlie@bi.no så snart som mulig. Frist for påmelding er 10. Mars, 2017. Vennligst oppgi følgende informasjon:

Litt informasjon om din utdannelse og profesjonelle bakgrunn ( har du fullført noen master of management kurs før).
Er du interessert i videre utdannelse

Praktisk info