Aktivitetskalender

Boklansering «Terrorismens Historie»

Hovedtemaene i boken er hva som motiverer terrorister, hva terroristgrupper forsøker å oppnå, og ikke minst, hvordan terrorisme best kan bekjempes.

Om boken:

Angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 satte terrorisme og bekjempelse av terrorisme på dagsorden i Norge på en helt ny måte. Etter et tiår med fokus på Al-Qaida, var dette en sterk påminnelse om at terrorisme er et mangfoldig fenomen.

I mer enn halvannet århundre har det vært en utfordring for demokratier å bekjempe denne formen for politisk vold. Moderne terrorisme begynte for alvor etter at Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1862. Denne nye teknologien gjorde det mulig å drepe eller skade i et mye større omfang enn angrep med skytevåpen. Når dette ble kombinert med nye radikale ideologier og en kommunikasjonsrevolusjon i form av masseproduserte aviser, ble det mulig for små grupper å nå et stort publikum.

Hovedtemaene i boken er hva som motiverer terrorister, hva terroristgrupper forsøker å oppnå, og ikke minst, hvordan terrorisme best kan bekjempes. Boken tar for seg en rekke eksempler fra Europa, USA, Sør-Afrika og Midtøsten for å belyse mangfoldet i terrorisme som strategi, så vel som styrker og svakheter med forskjellige måter å bekjempe terrorisme på. Nesten alle terrorister forsøker å provosere stater til å overreagere – men historien viser at det finnes smartere alternativer.

Foredragsholder: Nick Sitter 

Nick Sitter er professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI, og er akademisk koordinator for BIs Executive Master of Management med spesialisering i sikkerhet og kulturforståelse.

Han har en ph.d. fra London School of Economics and Political Science, og har publisert en rekke artikler om partipolitikk, nasjonalisme, borgerkrig og terrorisme, så vel som fire bøker om europeisk integrasjon, markedsregulering og energipolitikk.

Les nyeste innlegg i media om og av Nick Sitter:

Program

Kl. 08:30 -09:00 Registrering og kaffe
Kl. 09:00-10:00 Foredrag om «Terrorismens Historie»
Kl. 10:00-10:30 Boksignering og mingling

Velkommen!

Praktisk info

  • Tid:torsdag 23. mars 2017 08.30 - 10.30
  • Sted:BI - campus Oslo, rom A2-045
  • Pris:Gratis
  • Påmeldingsfrist:20. mars
  • Kontakt:Bogdana Fedorak (bogdana.fedorak@bi.no)