Lederskolen 2: Min Ledelsesfilosofi

Alle er enige om at lederskap er viktig.

De fleste er også enige om at godt lederskap er nødvendig. Men der stopper ofte enigheten. Det finnes hundrevis av forskjellige definisjoner av hva lederskap er, hvordan man skal være som leder, og hvordan man lykkes. Heldigvis finnes det mer enn et svar. 

Du får høre: 

Trine Karin Stangeland, påtroppende adm.dir, Sandnes Sparebank
Stangeland er 43 år og har vært leder i 17 av dem. Noen annen rolle kan hun vanskelig tenke seg. Det handler om å skape sammen med andre og at det gir mening.

Den nye direktøren i Sandnes Sparebank har trolig uoffisiell norgesrekord i speed dates. Gjennom en 20 minutters samtale med de ansatte finner de fram til felles mål, hva som fungerer og hva som bør endres.

Kristine Moe Sirnes, markedssjef bedriftsmarked, DNB Rogaland/Agder
Kristine Moe Sirnes sluttførte for kort tid siden en master i kommunikasjon og ledelse, og jobber som markedssjef for Bedriftsmarkedet i DNB divisjon Sørvest.

Bakteppe for hennes innlegg på Lederskolen er de enorme endringene og krav til omstilling bankbransjen står overfor, samtidig som Rune Bjerke oppfordrer alle ansatte om å ta ansvar for egen utvikling.

Husk nettverkstimen fra kl. 09.45 med mingling og lunsj.

Pris:
Medlem av Næringsforeningen: kr 700
Ikke medlem av Næringsforeningen: kr 2100
Student ved Handelshøyskolen BI eller medlem av BI Alumni: Ingen avgift

Velkommen!

Praktisk info

  • Tid:fredag 17. mars 2017 11.00 - 13.00
  • Sted:BI - campus Stavanger
  • Påmeldingsfrist:Onsdag 15. mars kl. 10.00
  • Kontakt:Hege Hovland (hege.hovland@bi.no)