Nettverkstreff for BIs skole- og barnehagelederprogram

BI har gleden av å invitere deg til nettverkssamling med tidligere og nåværende studenter på BIs skole- og barnehagelederprogram.

Vi har invitert Matilde Fasting, prosjektleder av det regjeringsoppnevnte Barnefamilieutvalget. Utvalgets mandat er å beskrive det offentlige tjenestetilbudet til familier med barn under 18 år, og skal blant annet gå igjennom barnehagesubsidier, skolefritidsordning, og utdanningsstøtte. De skal legge frem sin innstilling 6. mars, og hun vil presentere den for oss på BI i Oslo den 16. mars.

Etter nettverkstreffet vil det være en vitnemålseremoni for deltagere som avsluttet den nasjonale rektor- og styrerutdanningen ved BI i 2016.

Praktisk info

  • Tid:torsdag 16. mars 2017 17.00 - 21.00
  • Sted:BI - campus Oslo, rom C1-060
  • Pris:Gratis
  • Kontakt:Malene Fuglevik (malene.fuglevik@bi.no)