Event

Fagdag om innkjøp og innovasjon i helsesektoren

Institutt for markedsføring og C3 – Senter for fremtidig helse – inviterer til fagdag onsdag 8. november.

Praktisk info

 • Tid:onsdag 8. november 2017 10.00 - 15.00
 • Sted:Handelshøyskolen BI - campus Oslo, rom: A2-030
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:3. november 2017
 • Kontakt:Jon Bingen Sande (Jon.B.Sande@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen

 • Gode kunde—leverandør-relasjoner: hvordan de bygges og gir resultater

  Markedsførere og strategiforskere har gjennom flere årtier forsket på hva som gir gode kunde-leverandørrelasjoner og hvilke resultater det gir. Jensen og Sande vil både fortelle om de store linjene i denne forskningen og de særlige utfordringer som offentlig sektor står overfor.

  Foredrags­holdere

  Henrik Jensen, postdoktor stipendiat, og Jon Bingen Sande, førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøyskolen BI og forskere ved C3 – Senter for fremtidig helse

 • Case-presentasjon: 10 år med patologitjenester fra Tieto – langsiktig avtale med insentiver for innovasjon

  Tieto har inngått en 10-årig avtale (10 år med mulighet for forlengelse på maks 10 år til) med Vestra Götaland for å digitalisere patologi-prosessene. Det er store forventninger om at dette vil gi signifikant bedre tjenester til pasientene med kortere ventetid på testresultatene og tidligere behandling. Dette er nøkkelen til mer effektiv kreftdiagnostikk. Innovasjon er en viktig del av denne kontrakten. I dette foredraget får du innblikk i denne avtalen og hvordan den er bygget opp kommersielt, hvilke insentiver som er knyttet til forretningsresultater, innovasjon og næringsutvikling.

  Foredrags­holdere

  Henrik Plym-Forshell, Head of Laboratory and Digital Diagnostics, Tieto Healthcare and Welfare Solutions

 • Lunsj (lunsjen serveres i kantinen i 7. etg)

 • De nye reglene om offentlige anskaffelser, med hovedvekt på bestemmelsene om innovasjonspartnerskap

  Morten Lund var forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Vogt & Wiig i ca. 30 år og har etter det vært ansatt som høyskolelektor ved handelshøyskolen BI i ca. 7 år. 

  Foredrags­holdere

  Morten Lund, forretningsadvokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

 • Case-presentasjon: Norges første innovasjonspartnerskap

  For første gang i Norge lyses det ut konkurranse under den nye bestemmelsen Innovasjonspartnerskap i lov om offentlige anskaffelser. Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre som legger til rette for at oppdragsgiveren i en og samme anskaffelse kan få utviklet innovative løsninger, for så å ha en opsjon på å kjøpe den utviklede løsningen. Stavanger kommune ønsker å gå sammen med private leverandører om å utvikle nye løsninger for aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Nye løsninger kan omfatte både teknologi, produkter, system eller arbeidsmetoder. I dette foredraget får du innblikk i prosessen for å etablere og gjennomføre innovasjonspartnerskap.

  Foredrags­holdere

  Elvur Thorsteinsdottir, innkjøpssjef og Marianne Sigurdsen Schwerdt, prosjektleder – begge fra Stavanger kommune

 • Åpen diskusjon

 • Kaffe/kake og mingling

 • Slutt

Foredragsholdere

Henrik Jensen Postdoktor stipendiat / forsker Handelshøyskolen BI / C3 – Senter for fremtidig helse
Jon Bingen Sande Førsteamanuensis i markedsføring / forsker Handelshøyskolen BI / C3 – Senter for fremtidig helse
Henrik Plym-Forshell Head of Laboratory and Digital Diagnostics Tieto Healthcare and Welfare Solutions
Morten Lund Forretningsadvokat og høyskolelektor Handelshøyskolen BI
Elvur Thorsteinsdottir Innkjøpssjef Stavanger kommune 
Marianne Sigurdsen Schwerdt Prosjektleder Stavanger kommune