Event

High Frequency Trading og verdipapirrettslige krav til likebehandling av investorer