Seminar

Kommunikasjon i ledelse

Abelia og BI arrangerer tirsdag 21. november 2017 aktuelt seminar om kommunikasjon i ledelse.

KUNNSKAP I BRUK: Kommunikasjon for ledere

Ledelse og kommunikasjon er tett sammenvevd. Ledere må ha evnen til å kommunisere godt om de skal lykkes med å bygge omdømme, forvalte og utvikle relasjoner internt og eksternt og formidle visjoner og mål.

Hvordan står det til med kommunikasjonsferdighetene blant norske ledere? Finnes det forbedringspotensial og hva er i tilfelle gevinstene?

I samarbeid med Handelshøyskolen BI inviterer Abelia til frokostmøte med Anders Dysvik, Claus Sonberg og Hilde Tonne.

Dato: Tirsdag 21. november 2017.

Tid: 08.30 – 10.00 (Registrering fra 08.00)

Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.

Program og påmeldingsskjema: https://www.abelia.no/arrangementer/2017/kvartal4/digitalisering-og-kommunikasjon/

Program:

"Effektive former for tilbakemelding mellom ledere og medarbeidere"

Professor Anders Dysvik, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

God kommunikasjon er et effektivt verktøy til å skape resultater gjennom medarbeiderne. Professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI vil i sitt innlegg snakke spesielt om hvordan ledere kan bruke tilbakemeldinger til å utøve ledelse. Gode, effektive tilbakemeldinger kan brukes til å oppklare misforståelser, skape trygghet rundt forventninger, og til å følge opp de ansatte mer jevnlig i hverdagen enn bruk av den tradisjonelle medarbeidersamtalen tillater.

"Verdien av lederkommunikasjon"

Claus Sonberg, partner i Zynk

Toppleders kommunikative evne og troverdighet er avgjørende for gjennomføringen av virksomhetens strategi og for det handlingsrommet ledelsen og virksomheten har. Lederkommunikasjon bidrar til medarbeiderengasjement og til å bygge virksomhetens tillit, omdømme og attraktivitet som arbeidsgiver, forretningspartner og investeringsobjekt. Hva kjennetegner de lederne som kommuniserer godt og hvilke resultater oppnår virksomhetene de leder? Zynk har undersøkt norske topplederes vilje og evne til å kommunisere med sine interessenter. Claus Sonberg vil gi innblikk i resultater og erfaringer med topplederundersøkelsen.

"Kommunikasjon i mitt lederskap",

Hilde Tonne, Styreleder i Hafslund AS

Hilde Tonne har lang ledererfaring fra Norsk Hydro og Telenor. Hun har jobbet internasjonalt med strategi, teknologi og forretningsutvikling. Hun vil dele innsikt og erfaring fra kommunikasjon og internasjonal ledelse når alt endres i høyt tempo.

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 21. november 2017 08.00 - 10.00
  • Sted:Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.
  • Kontakt:Audun Farbrot (audun.farbrot@bi.no)