Event

Hvordan forstå pasienten som person, og ikke bare som en diagnose?

Senter for Helseledelse ved Handelshøyskolen BI arrangerer et Åpent fagseminar i Helseledelse.

Fjorårets seminar fokuserte på å gi et systemperspektiv på helsetjenestens utvikling og rolle. Årets seminar vil fokusere på pasienten som person, og hvordan fagfolk, pårørende og andre kan forstå sine brukere og deres behov i en mer helhetlig kontekst. Gjennom å skape et helsevesen som reelt er basert på pasientenes premisser kan vi virkeliggjøre idealene som ligger i brukerorientering, effektiv forebygging av helseutfordringer, recovery-tankegang og departementets nye føringer om at kommunehelsetjenesten skal tilrettelegge for at vi også som pasienter skal kunne «LEVE hele livet» mest mulig på egne premisser.

Med dette seminaret ønsker vi å stimulere til refleksjon og debatt om hvordan vi kan tenke og handle med utgangspunkt i pasientens virkelighetsforståelse, og sammen med dem søke bedre tilpasninger i tilværelsen som kan redusere helseutfordringer, eller gjøre dem lettere å leve med. Denne tilnærmingen tilsier tidlig bevisstgjøring om utvikling som kan føre til helseutfordringer. Derfor vil seminaret også fokusere på forebyggende tiltak i et folkehelseperspektiv.

Praktisk info

 • Tid:fredag 27. oktober 2017 13.00 - 16.00
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37, auditorium A1-030
 • Kontakt:Nina Elisabeth Elstad (Nina.E.Elstad@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkomst ved Werner Christie, Bjørn Erik Mørk og Thomas Hoholm

 • Kåseri om å leve med funksjonshemming

  Foredrags­holdere

  Ronnie MAG Larsen

 • Bruk av fysisk aktivitet for å leve best mulig med kreft

  Foredrags­holdere

  Helle Aanesen

 • Hvordan forstå pasienter og medarbeidere som person, deres livsverden og perspektiver på livet

  Foredrags­holdere

  Psykiater Øyvind Urnes

 • Pause og mingling

 • Hvordan vi fremmer psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

  Foredrags­holdere

  Prof. Arne Holte

Ronnie MAG Larsen

Ronnie Michael André Giskegjerde Larsen er forfatter, skribent, kåsør, folke-høgskolelærer, regissør og musiker. Larsen var fast perkusjonist i pop-bandet The Margarets fra 1991-2011. Han er utdannet manusforfatter og filmregissør fra Surrey Institute of Art & Design, University College, i dag University for the Creative Arts, i sørlige England og er hovedlærer på film, foto og sosiale medier ved Holtekilen Folkehøgskole i Bærum. Etter at han fikk et barn med Downs syndrom har han engasjert seg i samfunnsdebatten om menneskeverd og holder foredrag om emnet.

Helle Aanesen

Helle Aanesen er daglig leder og initiativtaker til stiftelsen Aktiv mot kreft. Helle er siviløkonom med arbeidserfaring fra bl.a. LOOC, Norges Skiforbund og Oslo Spektrum. Aktiv mot kreft har som mål å inkludere trening i kreftbehandlingen ved norske sykehus, fordi fysisk trening under og etter kreftbehandling gir bedre helse, livskvalitet og mestring. Aktiv mot kreft etablerer treningssentre, Pusterom, på norske sykehus, utdanner AKTIV-instruktører og bidrar til forskning innen trening og kreft i Norge og USA. Drift av Pusterom har kommet på statsbudsjettet, og er et viktig satsingsområde i den nasjonale kreftstrategien som ble lagt frem i 2013. Bente Skari, Yngvar Andersen, Marit Breivik, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Abid Raja og Karoline Dyhre Breivang er noen av Aktiv mot krefts ambassadører.

Øyvind Urnes

Psykiater Øyvind Urnes er overlege og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) siden starten i 2012. Han har vært leder for en dagavdeling og spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus fra 1991-2012. Han var leder for Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening 1995-1999. Han er lærer på Institutt for gruppeanalyse fra 2004, de siste årene som lærer for et toårig kurs i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Han er sertifisert MBT veileder og har undervist mye om personlighetsforstyrrelser, tilknytning og mentalisering. Han er og forfatter og medforfatter av en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser, og bøkene Personlighetsfor-styrrelser og Personlighets-psykiatri.

Arne Holte

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo og hatt en rekke faglige verv i innland og utland i tillegg til klinisk erfaring som psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. Han har publisert et stort antall vitenskapelige og andre artikler om psykisk helse og psykiske lidelser For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt.