Aktivitetskalender

Fremtid: 17

Binder sammen forskning, næringsliv og politikk.

Hvordan vil dagens politiske strømninger påvirke fremtidens handelsavtaler. Gikk globaliseringen for langt? Står etablerte institusjoner og handelsavtaler for fall? Hvordan vil endringer i den globale maktbalansen påvirke norsk eksport? 

Dette er noen av temaene som tas opp til diskusjon på Fremtid:17 ved BI – campus Bergen onsdag 27.september kl 09:00-13:00. Sett av datoen for en spennende og lærerik dag, der årets tema vil bli grundig belyst fra noen av landets fremste eksperter. Det blir blant annet innlegg fra:

Deltakeravgift er satt til 400 kr
Arrangementet er kostnadsfritt for BI Alumni.

(Foto av Geir Lundestad tatt av Vincent Hasselgård for Aktiv i Oslo).

Praktisk info

 • Tid:onsdag 27. september 2017 09.00 - 13.00
 • Sted:Kong Christian Frederiks plass 5
 • Pris:400 kr
 • Kontakt:Baard Johannessen (Baard.Johannessen@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen - Innledning

 • Globalisering og fragmentering - hvordan verden blir både større og mindre på samme tid

  Foredrags­holdere

  Geir Lundestad

 • Lokal eller global: Norges posisjon i en ny verden

  Foredrags­holdere

  Victor Normann

 • Pause med forfriskninger

 • Kunnskapsøkonomiens fire fenomenene og rollen de vil spille i framtidens politikk og økonomi

  Foredrags­holdere

  Erling Røed-Larsen

 • Norsk handelspolitikk – navigering i urent farvann

  Foredrags­holdere

  Ivar Gaasland

 • Oppsummering

Foredragsholdere

 

Geir Lundestad
Tittel: Globalisering og fragmentering - hvordan verden blir både større og mindre på samme tid.
Geir Lundestad er en norsk historiker, særlig kjent for sine studier av stormaktspolitikk og amerikansk utenrikspolitikk i etterkrigstiden. Lundestad var direktør ved Det norske Nobelinstitutt i årene 19902014, og sekretær for Den norske nobelkomité.  Han er Dr. Philos, og har hatt professorater både ved Universitet i Tromsø og ved Universitetet i Oslo.  Lundestad har skrevet en rekke bøker, og har markert seg sterkt i den norske offentligheten.

 

Erling Røed-Larsen
Tittel: Kunnskapsøkonomiens fire fenomenene og rollen de vil spille i framtidens politikk og økonomi.
Innhold: nettverksøkonomi (Facebook, Twitter, Uber), stordriftsfordeler (Apple), Winner-takes-all (Microsoft) og kompetanseavkastning (Google).

Erling Røed Larsen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra University of California, Berkeley (2001). Han har M.A.-grad i statistikk (1999) fra samme sted og cand. polit.-grad fra Universitetet i Oslo (1995). Han har skrevet 21 fagartikler i vitenskapelige tidsskrifter samt fem populærvitenskapelige bøker. Røed Larsen gløder for faget og for popularisering – og holder foredrag ofte. Røed-Larsen er forskningssjef i Eiendomsverdi og Professor II ved Handelshøyskolen BI.

Ivar Gaasland
Tittel: Norsk handelspolitikk – navigering i urent farvann
Ivar Gaasland gir i sitt innlegg perspektiver på norsk handelspolitikk i lys av turbulensen skapt av Trump & Brexit. I hvilken grad finner vi populistiske og merkantilistiske holdninger til handel i Norge? Hva er Norges interesser på handelsområdet og hvordan kan de best sikres i skiftende tider?              

Ivar Gaasland er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved BI-Bergen. Hans spesialområde er nærings- og handelspolitikk, med spesiell vekt på jordbruk og matindustri.

Victor Norman
Tittel: Lokal eller global: Norges posisjon i en ny verden
Victor D Norman er professor i samfunnsøkonomi ved NHH, og har levert sentrale bidrag i handelsteori. Han er forfatteren til boken En liten, åpen økonomi, som straks ble et standardverk ved økonomistudier i de skandinaviske land.  Han har gjort seg stert bemerket i den offentlige debatten, og er kjent som er fremragende pedagog og forsker.