For studenter

BI Bergensbane­løpet

Bli med på vårens sprøeste eventyr! Årets løp går fra Oslo til Bergen.

Dette er BergeNSBaneløpet

BergeNSBaneløpet er en årlig stafett hvor studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI (BI) kjemper mot hverandre om å bli den sprekeste skolen. Stafetten består av omtrent 110 etapper med ulik lengde og høydeforskjell.

Stafetten ble arrangert første gang i 1973 og hadde sin bakgrunn i EF-avstemningen året før. På NHH hadde det hersket stor uenighet omkring spørsmålet, noe som skapte en heller dårlig atmosfære blant de engasjerte studentene. Etter hvert dannet det seg to grupper; en ja- og en nei- side, med sine respektive frontfigurer i henholdsvis Jan R. Stavik og Alf Hildrum.

I etterkant av avstemningen ble imidlertid de to enige om at det var dumt å bruke så mye tid og krefter på å kjempe mot medstudentene – disse kreftene burde heller samles og settes inn for å kjempe mot BI på en eller annen måte. Resultatet ble arrangementet som etter hvert har blitt kalt BergeNSBaneløpet.

Praktisk info

  • Tid:torsdag 12. april 2018 09.00 - lørdag 14. april 2018 20.00
  • Sted:Oslo - Bergen