Aktivitetskalender

Frokostseminar: Diagnose: usikker

God prosjektledelse betyr ikke at man er god på ett sett av aktiviteter, men at man kan spille på et variert register og ikke minst kan gjøre en relevant diagnose av prosjektsituasjonen.