Kunnskapsfrokost

Gunstig intelligens

Et foredrag for alle som er nysgjerrige!

Det er en utbredt oppfatning at kreativitet er forbeholdt de få, at det er et talent man enten er født med eller må klare seg uten. Kursansvarlig for Executive Master of Management i Teamledelse, høyskolelektor II Trond Kjærstad mener dette er en misforståelse. – Vi er alle født med gunstig intelligens, vi er alle kreative!

Gunstig intelligens er menneskets unike evne til å forestille seg andre måter å gjøre ting på. Vi har rett og slett en fleksibilitet som alle andre mangler – inkludert kunstig intelligens.

Men med vår unike fleksibilitet følger også muligheten til å ta feil og fristelsen til ikke å utnytte fleksibiliteten, men heller følge flokken. Vanetenkning hos hver enkelt av oss kan hindre kreativitet, men kreativiteten kan hemmes enda mer i team, om ikke lederen forstår hvilke grep som må gjøres der det ønsker mer nytenkning. Derfor kan vi alle utnytte vår gunstige intelligens enda bedre.

Hva er det som gjør at noen individer, steder eller organisasjoner oppviser mer kreativitet enn andre? Gjennom eksempler fra kjente kunstnere og kreative steder, viser Kjærstad at både individer og organisasjoner kan bli mer nytenkende.

Program

Frokost og registrering kl.  08.00-08.30
Forelesning fra kl. 08.30-10.00

Handelshøyskolen BI - campus Bergen.
Adresse: Kong Christian Fredriks plass 5, 5006 Bergen

Velkommen!

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 18. desember 2018 08.30 - 10.00
  • Sted:BI - campus Bergen
  • Kontakt:Marianne Grung Farsund (marianne.g.farsund@bi.no)