Kunnskapsfrokost

Gunstig intelligens

Et foredrag for alle som er nysgjerrige!