Aktivitetskalender

Lederskolen 4: Er tankene dine klare for digital endring?

Denne gangen på Lederskolen får vi besøk av Elizabeth Solberg, Laura E. Mercer Traavik og Sut I Wong, som sammen vil lære oss hva som skal til for at din virksomhet klarer å hente ut gevinster av ny teknologi og nye løsninger.

Riktig tankesett i organisasjonen kan avgjøre om du lykkes med digital endring. Skal ny digital teknologi gi de ønskede, positive effektene, må både ledere og medarbeidere endre på hvordan vi jobber og hva vi jobber med.

De fleste organisasjoner innfører stadig ny teknologi for å bli mer effektive, gjøre ting smartere, fremme innovasjon, øke konkurransekraften og andre gode formål. Det er ikke alle som lykkes i å realisere de påtenkte gevinstene.

Våre tre dyktige foredragsholdere;

Solberg, Traavik og Wong argumenterer for at våre grunnleggende oppfatninger – våre tankesett eller «mindsets» – setter premisser for hvilke fordeler og ulemper vi ser når ny teknologi skal innføres. Dette påvirker igjen hvordan vi tilnærmer oss de nye teknologiske løsningene. I denne samlingen vil du få vite mer om hvordan du tenker påvirker hvordan vi tilnærmer oss nye løsninger og verktøy. 

Sentrale spørsmål er: Hvordan tenker du som leder på nye teknologi og digitalt transformasjoner? Hvordan kommuniserer og motiverer du dine ansatte så de tror de kan mestre ny teknologi og skape flere ressurser når teknologiske endringer skjer? Skaper du et mestringsklima som legger vekt på læring og utvikling og et bilde av muligheter?

Praktisk info

  • Tid:fredag 7. desember 2018 11.00 - 13.00
  • Sted:BI - campus Stavanger
  • Påmeldingsfrist:5. desember kl. 10
  • Kontakt:Hege Hovland (hege.hovland@bi.no)

Husk nettverkstimen fra kl. 09.45 med mingling og lunsj.

Pris:
Medlem av Næringsforeningen: kr 700
Ikke medlem av Næringsforeningen: kr 2100
Student ved Handelshøyskolen BI eller medlem av BI Alumni: Ingen avgift

Påmelding avsluttet.