Aktivitetskalender

Pensjons­konferansen 2018

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 5. desember. Konferansen omhandler store endringer i pensjons-Norge.

Sentrale stikkord er egen pensjonskonto, regelendringer for garanterte produkter, ny offentlig tjenestepensjon, økt vekt på bærekraft og digitalisering.

Fjorårets konferanse samlet 170 deltakere, og vi tror på minst like stor oppslutning i år.

Logo Finans Norge

 

Praktisk info

 • Tid:onsdag 5. desember 2018 08.30 - 13.00
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37
 • Pris:1950,-
 • Kontakt:Gry Varre (gry.varre@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering

 • Velkommen

  Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI

 • Pensjon og bærekraft

  Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

 • Perspektivinnlegg om norsk politikk

  Kristin Clemet, daglig leder Civita

 • Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet (garanterte produkter, egen pensjonskonto mv)

  Geir Holmgren, konserndirektør Storebrand

 • Etikk og pensjonsforvaltning

  Caroline Ditlev Simonsen, professor Handelshøyskolen BI

 • Pause

 • Pensjonens utfordringer

  Olav Svarstad Haugland

 • Får selvbetjente kunder nok rådgivning?

  Siv Seglem, administrerende direktør

 • Egen pensjonskonto. Mye eller lite pensjon – mye eller lite styring?

  Siv Jønland Staubo, Dosent, Handelshøyskolen BI

 • Offentlig tjenestepensjon i endring

  Erik Falk, direktør Aktuar/Produkt KLP Jan Otto Risebrobakken, direktør næringspolitikk Storebrand

 • Tapaslunsj med mingling og nettverksbygging

Foredragsholdere

 Knut Dyre HaugOrdstyrer for dagen:
Knut Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand. Han har hatt ulike stillinger i Storebrand i 17 år. Han har tidligere erfaring fra ABBL og SpareBank1 Livsforsikring.

 

 

Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.

Idar KreutzerI desember 2017 fikk han i oppdrag av Nordisk Ministerråd å lede arbeidet med en utredning om tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen i Norden. I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland.

Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

 

 Kristin ClemetKristin Clemet, daglig leder Civita
Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993).

Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

 

 Geir HolmgrenGeir Holmgren, konserndirektør i Storebrand og styreleder i Norsk Pensjon AS

Holmgren er konserndirektør i Storebrand ansvarlig for bedriftsmarkedet i Storebrand-konsernet. Han har erfaring fra pensjonsbransjen siden 1997, og har vært en del av konsernledelsen i Storebrand siden 2012. Han har også vært i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge siden 2004.

 

 Caroline Ditlev-SimonsenCaroline Dale Ditlev-Simonsen, professor Handelshøyskolen BI
Dale Ditlev-Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, der hun også er co-director for BI Senter for Samfunnsansvar. Hun har mastergrad i Energy and Environmental Studies fra USA og PhD grad fra Handelshøyskolen BI.Dale Ditlev-Simonsen har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet, blant annet Kværner og Storebrand, innen blant annet miljø og andre samfunnsrelaterte områder. Hun arbeidet også i New York med oppfølging av Rio konferansen og sittet i WWF styret i flere år. Av mer offentlig relaterte oppgaver er hun oppnevt i Stiftelsesklagenemda og Regjeringens ekspertutvalg om etikkinformasjon.

 

 Siv SeglemSiv Seglem
Seglem har vært daglig leder i FinAut og AFR fra etableringen i 2009. Hun har før det jobbet i bank i tyve år som rådgiver, leder for personmarked og bedriftsmarked i Nordea (Kreditkassen), og vært tillitsvalgt og medlem i representantskapet under bankkrisen på slutten av 80-tallet. Videre har hun jobbet med kompetanseutvikling og e-læring for finansnæringen i ti år i SPAMA. Seglem er diplomøkonom og har en master fra BI innenfor ledelse, consulting, innovasjon og forretningsutvikling. 

 

 Siv StauboSiv Jønland Staubo
Staubo er dosent ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Staubos forskningsinteresser dekker områdene corporate finance og corporate governance. Hennes forskning er publisert i Journal of Corporate Finance. Siv Jønland Staubo underviser på flere økonomikurs og hun er involvert i et prosjekt for å utvikle alternative læringsmetoder. Siv har mer enn 10 års erfaring som styremedlem i børsnoterte norske selskaper.

 

 Jan Otto RisebrobakkenJan Otto Risebrobakken, direktør næringspolitikk Storebrand
Risebrobakken har vært direktør for næringspolitikk i Storebrand siden 2008. Han var informasjonssjef i Storebrand fra 2006-2007. Før dette var han politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe 1998-2001, politisk rådgiver og statssekretær i Sosialdepartementet 2001-2004, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 2004-2005.

 

 Erik FalkErik Falk, direktør og leder for Aktuar, fag og produktseksjonen i KLP 
Falk representerer KLP i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge. I tillegg til over 20 år i KLP har han også jobbet i Norsk Hydros Pensjonskasse. Han er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo, og var formann i Den norske Aktuarforening i perioden 2011 til 2013.