Aktivitetskalender

Pensjons­konferansen 2018

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 5. desember. Konferansen omhandler store endringer i pensjons-Norge.

Sentrale stikkord er egen pensjonskonto, regelendringer for garanterte produkter, ny offentlig tjenestepensjon, økt vekt på bærekraft og digitalisering.

Fjorårets konferanse samlet 170 deltakere, og vi tror på minst like stor oppslutning i år.

Ordstyrer for dagen:

Knut Dyre Haug 
Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand. Han har hatt ulike stillinger i Storebrand i 17 år. Han har tidligere erfaring fra ABBL og SpareBank1 Livsforsikring.

 

Praktisk info

 • Tid:onsdag 5. desember 2018 08.30 - 13.00
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37
 • Pris:1950,-
 • Kontakt:Gry Varre (gry.varre@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering

 • Velkommen

 • Pensjon og bærekraft

 • Perspektivinnlegg om norsk politikk

 • Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet (garanterte produkter, egen pensjonskonto mv)

 • Etikk og pensjonsforvaltning

 • Pause

 • Utfordringer med pensjon og ungdom

 • Rådgiverrollen i digitalt perspektiv

 • Egen pensjonskonto. Mye eller lite pensjon – mye eller lite styring?

 • Offentlig tjenestepensjon i endring

 • Tapaslunsj med mingling og nettverksbygging

Foredragsholdere


Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.

I desember 2017 fikk han i oppdrag av Nordisk Ministerråd å lede arbeidet med en utredning om tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen i Norden. I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland.

Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kristin Clemet, daglig leder Civita
Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993).

Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

Geir Holmgren, konserndirektør i Storebrand og styreleder i Norsk Pensjon AS
Holmgren er konserndirektør i Storebrand ansvarlig for bedriftsmarkedet i Storebrand-konsernet. Han har erfaring fra pensjonsbransjen siden 1997, og har vært en del av konsernledelsen i Storebrand siden 2012. Han har også vært i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge siden 2004.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen, professor Handelshøyskolen BI
Dale Ditlev-Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, der hun også er co-director for BI Senter for Samfunnsansvar. Hun har mastergrad i Energy and Environmental Studies fra USA og PhD grad fra Handelshøyskolen BI.

Dale Ditlev-Simonsen har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet, blant annet Kværner og Storebrand, innen blant annet miljø og andre samfunnsrelaterte områder. Hun arbeidet også i New York med oppfølging av Rio konferansen og sittet i WWF styret i flere år. Av mer offentlig relaterte oppgaver er hun oppnevt i Stiftelsesklagenmda og Regjeringens ekspertutvalg om etikkinformasjon.

Jan Otto Risebrobakken, direktør næringspolitikk Storebrand
Risebrobakken har vært direktør for næringspolitikk i Storebrand siden 2008. Han var informasjonssjef i Storebrand fra 2006-2007. Før dette var han politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe 1998-2001, politisk rådgiver og statssekretær i Sosialdepartementet 2001-2004, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 2004-2005.