Event

High Frequency Trading og verdipapirrettslige krav til likebehandling av investorer

Senter for finansregulering på BI inviterer til seminar om High Frequency Trading og verdipapirrettslige krav til likebehandling av investorer.

Trude Myklebust kommer til Senter for finansregulering på BI for å holde foredrag om High Frequency Trading (HFT) og ulike børsrettslige regler, herunder kravet til likebehandling av børsmedlemmene. Kjell Jørgensen fra Institutt for finans vil kommentere, og det vil deretter bli åpnet for diskusjon.

Trude er stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiO, og er i ferd med å sluttføre en avhandling om reguleringen av HFT. Kjell forsker på de markedsmessige virkningene av HFT i et manipulasjons- og effisiensperspektiv.

Praktisk info

  • Tid:fredag 2. februar 2018 12.00 - 14.00
  • Sted:BI-campus Oslo, rom A2-080
  • Kontakt:Morten Kinander (morten.kinander@bi.no)