Event

High Frequency Trading og verdipapir­rettslige krav til likebehandling av investorer