Aktivitetskalender

Tiltredelses­forelesning for Tor Tangenes

Rektor Inge Jan Henjesand inviterer til tiltredelsesforelesning for Tor Tangenes.

Nyanser i målstyring: om retorikk og metodikk

Tor Tangenes er dosent i økonomisk styring ved Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han er cand.merc fra Norges handelshøyskole i 1996 og MBA fra Arizona State University i 1985.

Tors undervisning og forskning retter seg særlig mot prestasjonsstyring, der målstyring står sentralt. Han har utgitt en rekke lærebøker egnet for påbygningskurs på bachelornivå og masternivå, men også som støtte for praktikere. Han har også publisert en rekke artikler om økonomisk styring i nasjonale og internasjonale journaler.

Etter forelesningen inviteres det til mottakelse i personalrestauranten i 7. etasje.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 14. mars 2018 13.00 - 15.00
  • Sted:Campus Oslo, Aud. B2-030
  • Påmeldingsfrist:7. mars 2018
  • Kontakt:Vibeke H. Andresen (vibeke.h.andresen@bi.no)