Aktivitetskalender

Åpent forum

Institutt for rettsvitenskap og styring inviterer til Åpent Forum med Gudmund Hernes i samtale med Fredrik Sejersted

Fredrik Sejersted har spent vingene vidt. Sin militærtjeneste gjennomførte han ved det legendariske Forsvarets russiskkurs, og fortsatte filologiske studier med mellomfag i russisk og Øststatkunnskap. Deretter tok han jussen – eller jussen tok ham – med embetseksamen fra 1993. Spesialiseringsområdet var europarett, som bl.a. resulterte i læreboken EØS-rett i 1995, som har kommet i tre utgaver. Så tok han et nytt felt under vingene i arbeider med statsforfatningsrett og skrev en doktoravhandling om Stortingets kontrollvirksomhet.

Arbeidsmessig skiftet han beite til regjeringsadvokatembetet, fikk møterett for Høyesterett og førte en rekke saker for EFTA-domstolen. Temanene han arbeidet med strakk seg fra spilleautomater til hjemfallsrett. I 2008 ble han professor i rettsvitenskap, og i 2015 tiltrådte han som regjeringsadvokat.
Han har vært medlem av eller ledet en rekke offentlige utvalg som har sett på alt fra Stat og kirke til offentlige anskaffelser, og ledet den store Europautredningen som avga NOU 2012:2 «Utenfor og innenfor».

I rettssalen er han mest kjent fra ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold. Tingretten hadde kommet til at Norge hadde utsatt Breivik for umenneskelige og nedverdigende forhold. Men i Lagmannsretten i 2017, der Sejersted selv førte saken for staten, tapte Breivik på alle punkter.
Dette er noen av temaene som vil komme opp når Fredrik Sejersted forteller om sitt liv og sine ledererfaringer.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Vennligst meld deg på til anne.c.thestrup@bi.no innen tirsdag, 20. november

Praktisk info

  • Tid:onsdag 21. november 2018 09.00 - 10.45
  • Sted:BI- campus Oslo, C2-080
  • Påmeldingsfrist:20. november
  • Kontakt:Anne- Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)