Event

Nettverkstreff barnehageledere

Velkommen til Nettverkstreff for barnehageledere.

Vi har invitert Erik Eliassen og Mari Vaage Wang.


Erik Eliassen:
Effekten av tidlig barnehagestart på barns utvikling – og implikasjoner for praksisfeltet.
Han vil snakke om hva tidlig barnehagestart har å si for barnas kognitive og sosiale ferdigheter ved 3-årsalder, hvordan dette henger sammen med kvaliteten på dagens barnehagetilbud, og hvilken betydning dette har for praksisfeltet.

 

Mari Vaage Wang:
Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer - Betydning av pedagogisk praksis i barnehage.
Hun skal ta utgangspunkt i resultatene fra en rapport basert på Barnehagestudien i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Rapporten handler om hvordan pedagogisk praksis i barnehagen, som for eksempel dagsplan, kartlegging og barns medbestemmelse osv, henger sammen med psykisk helse og skoleferdigheter når barna har begynt på skolen.

 

Vi håper å se deg den 15 november,
Hvis du har noen spørsmål ta kontakt med Therese Foss Hals- epost therese.f.hals@bi.no

 

Med vennlig hilsen
BI Corporate- Barnehageledelse

Praktisk info

  • Tid:torsdag 15. november 2018 17.00 - 20.00
  • Sted:Handelshøyskolen BI
  • Kontakt:Therese Foss Hals (therese.f.hals@bi.no)