Aktivitetskalender

Forbrukerkreditt - vekst, konkurranse og rammevilkår

SEMINAR I REGI AV SENTER FOR FINANSREGULERING OM FORBRUKERKREDITT

 

Myndighetene har over flere år ytret bekymring for veksten i den usikrede kreditten til forbrukere. Debatten er imidlertid tidvis preget av posisjonering og særinteresser. Senter for finansregulering arrangerer derfor et seminar, med deltagere fra tilsynssiden, fra næringssiden og fra akademia.

Gjenstand for diskusjon er rammebetingelsene, samt konsekvensene av den sterke veksten og de høye rentene for finansiell stabilitet og for forbrukerne. Vi vil også tematisere selve konkurransesituasjonen, hvor aktørene ser ut til å levere høy avkastning på usikrede lån til omtrent samme rente. Avslutningsvis vil vi stille spørsmålet om kreditorvernet er for sterkt for denne typen kreditter.

Praktisk info

 • Tid:onsdag 14. november 2018 15.15 - 18.00
 • Sted:BI - campus Oslo. Rom A2-075
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:Tirsdag 13. november
 • Kontakt:Morten Kinander (morten.kinander@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Innledning om rammebetingelsene

  Professor Morten Kinander og advokat Thorbjørn Gjerde

 • Markedsføringen og tilbydernes etterlevelse: Hva ser vi?

  Forbrukerombudet v/Jo Gjedrem

 • Konkurransesituasjonen: Hvorfor tilbyr de fleste omtrent det samme?

  Bank Norwegian v/kommunikasjonssjef Kai-Morten Terning
  Perx (crowdfunding) v/daglig leder Mona Jostedt

 • Pause

 • Finansiell stabilitet og kreditorvern: Bør kreditorene ta større risiko?

  BI v/førsteamanuensis Gisle J. Natvik
  Utfyllende kommentar ved Morten Kinander