Arrangement

Kan vi nå bærekraft­målene uten å ødelegge jorda?

Ny forskning på FNs bærekraftmål legges frem samtidig i Oslo, Roma og New York den 17. oktober. Handelshøyskolen BI og WWF Verdens naturfond inviterer til presentasjon av funnene.

Ny forskning på FNs bærekraftsmål legges frem samtidig i Oslo, Roma og New York den 17. oktober. Handelshøyskolen BI og WWF Verdens naturfond inviterer til presentasjon av funnene på BI Nydalen.

Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI og Stockholm Resilience Center har drevet et stort forskningsprogram for å se hvordan FNs bærerkraftsmål kan nås innenfor rammene av jordklodens tåleevne. Er det virkelig mulig å levere på alle de 17 målene innen 2030 uten at vi gjør skade på natur og miljø? En helt ny modell – som tar hensyn til både natur, mennesker og økonomi – er utviklet og gir vitenskapelige svar på spørsmålet.

Lanseringen finner sted tre steder samtidig:
Jørgen Randers legger frem rapporten i Roma (Club of Rome), mens Johan Rockström gir en TED Global-talk fra New York. I Oslo, på BI Nydalen, vil utviklingsminister Nikolai Astrup komme for å motta rapporten. Per Espen Stoknes presenterer hovedfunnene etter innledning ved WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell. Deretter blir det paneldebatt.

Program:

  • Bård Vegar Solhjell (WWF) ønsker velkommen.
  • Per Espen Stoknes (BI) presenterer rapporten.
  • Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) mottar rapporten og kommenterer hovedfunnene.
  • Paneldebatt med Espen Barth Eide (Ap), Janicke Scheele (DNB), Julie Wedege (Statkraft), Bård Vegar Solhjell og Per Espen Stoknes.
  • Avslutningsappell fra Miljøagent Penelope Lea.

Moderator: Borghild Tønnessen-Krokan.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 17. oktober 2018 14.30 - 16.00
  • Sted:BI - campus Oslo, Auditorium C1-060

Bakgrunn

I 1972 publiserte Jørgen Randers den første «Limits to Growth»-rapporten. Gjennom en rekke fremtidsscenarier, konkluderte rapporten med at en global økonomisk kollaps i det 21. århundre var en alvorlig risiko.

Siden den tid har verden tatt enorme skritt mot mindre fattigdom, økt levealder og mer velstand i mange regioner. Men dette har hatt sin pris i form av et overforbruk av naturressurser.

For å gjøre noe med denne utfordringen, vedtok FN i 2015 de 17 bærekraftmålene. Målene, som skal nås innen 2030, handler om alt fra fattigdom, bedre helse og mer likestilling til å stanse tapet av natur, beskytte havet og en reduksjon av klimagasser.