Kalender

Tiltredelses­forelesning for professor Peder Inge Furseth

Rektor Inge Jan Henjesand inviterer til tiltredelsesforelesning for Peder Inge Furseth.

Tittel på forelesningen: Blir lokomotivene i norsk næringsliv en samling Kodak-bedrifter? Grep for å skape mer innovasjonsevne

Etter forelesningen inviteres det til mottakelse i personalrestauranten i 7. etasje.

Vennligst gi beskjed om du kan komme innen 29.08.18 til vibeke.h.andresen@bi.no

Om Furseth:
Peder Inge Furseth er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kommunikasjon og kultur. Han er cand. oecon. i 1989, cand.sociol. i 1992, og Dr. polit i sosiologi i 1999, alle fra Universitetet i Oslo. Peder Inge forsker særlig på tjenesteinnovasjon og forretningsmodeller, innovasjonskultur, og praktiske anvendelser av nye teknologier. Innenfor disse fagområdene har han publisert en rekke bøker og artikler og arrangert workshops og næringslivsnettverk sammen med kolleger i Oxford og Berkeley. Han deltar jevnlig i offentlig debatt om norsk innovasjonspolitikk.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 5. september 2018 14.00 - 16.00
  • Sted:BI - campus Oslo, Auditorium C2-080
  • Påmeldingsfrist:29 August
  • Kontakt:Vibeke H. Andresen (vibeke.h.andresen@bi.no)