Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter og seminarer med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Når sykehuset kommer hjem - Hvordan rigger vi fremtidens helsetjeneste?

Tirsdag 13. august, klokken 10:15 i DN-teltet

Avansert teknologi og mobile tjenester gir muligheter for samarbeid, ressursbesparelser og bedre tjenester når hjemmesykehuset og hjemmetjenesten møtes i pasientenes hjem. Hvordan utfordrer dette samspillet mellom sykehus og kommuner, mellom offentlig og privat sektor, og ikke minst mellom pasient og helsetjenesten?

Avansert medisinsk behandling fra norske sykehus vil i nær fremtid foregå i pasientenes hjem, men hvordan løser vi de voksende utfordringene som endring av praksis for helseprofesjonene, finansieringsordninger og infrastruktur?

Vi inviterer til debatten og diskuterer fremtidens helsetjeneste.

 • Hvordan kan vi optimalisere organisering, digitale plattformer, finansieringssystem og ansvarsdeling mellom pasient, spesialist- og primærhelsetjeneste for å få dette samarbeidet til å fungere?
 • Hvordan forholder vi oss til de private digitale tjenestene som inviteres inn i hjemmet av pasienten selv, både fra start ups og de store IT-selskapene?

 

Moderator

 • Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI


Panel

 • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet Sykehus
 • Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (H), Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen
 • Lars Dahle, Dingo
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant (AP), Helse- og omsorgskomiteen
 • Vegard Kolbjørnsrud, postdoktorstipendiat, Handelshøyskolen BI
 • TBA

Har vi beredskap mot nye trusler?

Tirsdag 13. august klokken 13:30 i DN-teltet

Russland har spesialisert seg på hybridkrigføring. Georgia, Krim, Ukraina er tydelige angrep som har blitt fordømt av vesten, men Baltikum, Finland, Sverige og Norge har i økende grad også blitt utsatt for Russisk hybridkrigføring. Russiske kampanjer designet for å polarisere og bryte ned tillit i samfunnet rettes gjerne som kritikk av barnevern, utbredt med incest i Norden, vaksinemotstand, støtte til nynazistiske organisasjoner og påvirkning av valg. Aktiviteten ser ut til å øke i intensitet og bredde og vestlige liberale demokratier strever med å finne gode og effektive mottiltak.

Vi har et stabilt og demokratisk samfunn med høy tillit og lavt konfliktnivå. Norges beredskap, særlig på sivil side, er bygget på denne tillitten. Men hvilke virkemidler har myndighetene og andre styringsorganer når motstandere og tredjeparter i en krise begynner å bryte ned denne tilliten hos befolkningen?

Vi spør:

 • Hva ønsker stater som står bak påvirkningskampanjer å oppnå?
 • Hvilke virkemidler har myndigheter og andre styringsorganer for å hindre at påvirkningskampanjene får ønsket virkning?

 

Moderator/innleder

 • Yngve Kveine, kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI
 • Anders Romarheim, IFS


Panel

 • Jon-Martin Trondalen, professor II - Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
 • Himanshu Gulati, stortingsrepresentant (FRP), medlem av Justiskomiteen
 • TBA