-
Aktivitetskalender

Kunnskapsfrokost: Å lykkes med ledelse og innovasjon

Hvordan kan man bedre forstå de indre og ytre krefter som påvirker bedrifters konkurransesituasjon?