-
Kalender

Samfunnssikkerhetsministeren til BI

Cyberangrep, hacking og nettverksoperasjoner for å påvirke utgjør en voksende del av det samlede trusselbildet mot Norge og norske verdier. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde kommer til BI 3. desember for å holde et foredrag om regjeringens arbeid med cyber security.