-
Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Konflikthåndtering

Hvordan oppstår konflikter og hvilke virkemidler kan vi ta i bruk for å forhindre og løse dem?