Aktivitetskalender

Aktuelle skattespørsmål Oslo 2019

I samarbeid med Ernst & Young, Sentralskattekontoret for storbedrifter og Norges Rederiforbund arrangeres seminaret Aktuelle skattespørsmål for den maritime næring. Seminaret søkes godkjent som etterutdanning for revisorer og jurister.

Praktisk info

 • Tid:tirsdag 29. januar 2019 09.30 - 16.45
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37
 • Pris:3200,-
 • Kontakt:Ellen Heggelund (ellen.heggelund@bi.no)

Seminaret gjennomføres også i Bergen 31. januar 2019.

Sted

Seminaret avholdes på BI - campus Oslo, Nydalsveien 37.

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte deltaker selv er ansvarlig for eventuell hotellbooking. 

Avmelding

Avmelding må skje skriftlig til ellen.heggelund@bi.no

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Morgenkaffe og registrering

 • Velkommen og praktisk informasjon

 • Det aktuelle næringspolitiske bildet

  Lars Christian Tønder, Rederiforbundet

 • Kaffepause

 • Nye regler om rentebegrensning - betydning for rederivirksomhet

  Gunvor Aakavik, EY

  • Regelverksgjennomgang med særlig fokus på virkning for internasjonale rederikonsern og selskap omfattet av rederiskatteordningne
  • Virkning av endring av regnskapføring
 • Lunsj

 • Aktuelle saker

  Sentralskattekontoret for storbedrifter

   

   

   

 • Pause

 • Utleiebetingelser Bareboat

  Erfaringer med nye regler for begrensninger i utleie på bareboat innenfor rederiskatteordningen ved Harry Veum, EY

 • Regnskapsnyheter

  Johan Nordby, EY

 • Nye regler om skattemessig bosted

  Ved Trude Steinnes  Sønvisen, lovrådgiver Finansdepartementet

  • Gjennomgang av forslag il nye regler og forholdet til reglene om beregnet skatteplikt og norsk management av utenlandsk eide fartøy
  • Paneldebatt
 • Rentebegrensning

 • Pause

 • Kildeskatt på renter og royalties

  Eivind Furseth, BI

 • God tur hjem