-
Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Strategier for 2019. Hvordan ser verden ut?

Velkommen til kunnskapsfrokost 22. januar 2019

Omverden er ikke lenger like enkel å forstå seg på. Det er myriader av informasjon og data og som leder er det viktig å ha overblikket. Finnes det noen metoder som kan gjøre dette enklere?

Det finnes noen analysemetoder som kan anvendes og som kan gi grunnlag for bedre forståelse av omverdenen. En ting er å ha tilgang til en masse data – en annen ting er å trekke konklusjoner på grunnlag av det. Dette frokostmøtet gir noen innspill til økt forståelse.

Førsteamanuensis Erik Wilberg foreleser i strategi på campus Bergen og har skrevet boken Strategi i Praksis. Han er levende opptatt av omgivelsesanalyse og holder for tiden på med en bok om emnet. Med mange år fra medieindustrien har han fulgt en bransje i omstilling i mange år.

Velkommen!

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 22. januar 2019 08.00 - 10.00
  • Sted:BI - campus Bergen - Auditorium 3