-
Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Strategier for 2019. Hvordan ser verden ut?

Velkommen til kunnskapsfrokost 22. januar 2019