-
Kalender

Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser 2019

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Senter for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser

Velkommen til Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere stiftelser

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Senter for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets ansvarsoppgaver, saksbehandling og kapitalforvaltning. Seminaret er også en fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaringer med andre stiftelser.

Før lunsj vil seminaret fokusere på ledelse av stiftelser og styremedlemmenes ansvar. Etter lunsj vil fokuset være på kapitalforvaltning. Ifølge stiftelsesloven skal stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte, og det kan være utfordrende å utarbeide den «rette» kapitalforvaltningsplanen i henhold til kravet. Forvaltere kan komme med ulike forslag, og det er vanskelig å sammenligne tilbudene og velge den beste løsningen for sin stiftelse. Som et bidrag til økt forståelse har vi invitert et utvalg forvaltere til å legge frem løsninger for forvaltningsstrategi for en fiktiv allmennyttig stiftelse. Forslagene vil bli etterfulgt av en paneldebatt der de ulike løsningene vil bli sammenlignet og kommentert.

Til slutt vil Stiftelsestilsynet ta opp aktuelle spørsmål knyttet til omdanning av stiftelser og svare på spørsmål.

Praktisk info

 • Tid:torsdag 31. januar 2019 09.00 - 16.30
 • Sted:BI- campus Oslo, Auditorium B2-060
 • Pris:4500
 • Kontakt:Caroline Dale Ditlev-Simonsen (caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering

 • Introduksjon

  Dagens program og mål. Professor Caroline D. Ditlev-Simonsen, leder BI Senter for Stiftelser og Hans Jørgen Stang, adm. dir. Unifor og styreleder Stiftelsesforeningen

  Når er et styremedlem inhabilt? Professor Tore Bråthen, BI

  God ledelse i stiftelser. Professor Rasmus K. Feldthusen, Københavns Universitet

 • Pause

 • Hvordan lede en stiftelse?

  Hvordan lede en stiftelse? Erfaringer som styremedlem. Professor Katarina Olsson, Lunds Universitet

  Utviklingstrekk i stiftelseslandskapet i Sverige og Norge. Professor Stefan Einarsson, Stockholm School of Economics

 • Lunsj

 • Case: Forvalteres forslag til kapitalforvaltningsløsning i en mindre stiftelse

  Presentasjon case, Espen Henriksen, Førsteamanuensis, Institutt for finans BI

  Grieg Investor, Øistein Medlien

  Formuesforvaltning, Trym Riksen

  Gabler, Ernst Hagen

  Pareto Asset Management, Lasse Ruud

  SEB, Liv Laskemoen

  Unifor, Hans Jørgen Stang

  Kommentarer og paneldebatt, Thomas Furuseth, Morningstar

 • Pause

 • Oppsummering og avslutning

  Hvordan må stiftelser forholde seg til de nye personvernreglene? Advokat Bjørn Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen

  Aktuelle spørsmål om omdanning i stiftelser. Seniorrådgiver Øystein Fosstvedt, Stiftelsestilsynet. 

  Oppsummering og avslutning

 • Mottakelse i 7.etasje

Foredragsholdere

Tore Bråthen er professor dr. juris i forretningsjus ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Bråthen har skrevet læreboken “Selskapsrett” og er norsk redaktør i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. Han er mye brukt som foredragsholder innen stiftelsers rettsforhold. Han har blant annet flere år bidratt på Stiftelseskonferansen i Førde. 

Caroline D Ditlev-Simonsen er professor i bærekraft og samfunnsansvar. Ditlev-Simonsen har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet og stiftelser. Hun er senior forsker ved BI og co-director ved BI senter for samfunnsansvar. Hun er oppnevnt i Statsråd som medlem i Stiftelsesklagenemda , Barne og likestillingsdepartementet og Etikkinformasjonsutvalg, Kulturdepartementet. De siste årene har hun arbeider med effektmåling i stiftelser, blant annet på oppdrag fra ExtraStiftelsen og GjensidigeStiftelsen og sitter i styret i Stiftelsen BI. 

Stefan Einarsson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Einarssons forskning är främst inriktad på strategi och organisation inom civilsamhället och stiftelseväsendet. Ett av hans specialintressen är stiftelseväsende och filantropi ur internationellt komparativt perspektiv och han har de senaste åren har bland annat medverkat i det europeiska forskningsprojektet om forskningsstiftelser EUFORI samt i Europeiska kommissionens expertgrupp om ”Foundations, Venture Philanthropy and Social Investments". 

Rasmus K. Feldthusen er professor, cand. jur., ph.d. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Feldthusen er medlem af den Erhvervs- og vækstministeren nedsatte komité for God fondsledelse og var endvidere medlem af Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde nedsat af Skatteministeren. Feldthusen er leder af Fiscal Relations Research Group og forsker i stiftelsesret og -skatteret samt god styring i stiftelser. Feldthusen sidder i en række bestyrelser i stiftelser i Danmark og udland.  

Øystein Fosstvedt er seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet. Fosstvedt er jurist og har vært i Stiftelsestilsynet siden 2005. Han er nå ansvarlig for forvaltningsområdet i Stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005, og har ansvaret for forvaltning, tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven. Dette ansvaret lå tidligere hos de ulike Fylkesmannsembetene. Stiftelsestilsynet er en del av organisasjonene Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Thomas Furuseth har jobbet i Morningstar siden februar 2006. Furuseth har vært innom ulike grener av Morningstar og har dyp kjennskap til selskapets metode innenfor fond, fondsseleksjon, aktivaallokering og hvordan Morningstar analyserer enkeltselskaper. Han er også en aktiv bidragsyter i media med kommentarer og innsikt om fond, fondsmarked og generelle sparetema. Furuseth har en mastergrad i økonomi med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI, og har også Siviløkonom-tittel. 

Trym Riksen er senior formuesforvalter i Formuesforvaltning. Riksen er siviløkonom fra NHH og har over 20 års erfaring fra finans og forvaltning. Riksen har vært finansjournalist i Finansavisen, aksje- og hedgefondsforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, investeringsdirektør og Chief Investment Strategist i DNB og leder av allokering og diskresjonær forvaltning i Formuesforvaltning fra 2014 til i dag. 

Ernst Hagen er Investment Manager i Gabler med ansvar for å følge opp kapitalplasseringene for institusjonelle kunder, stiftelser og kommuner. Hagen har tidligere erfaring fra DNB og DNB Asset Management, og Skatteetaten. 

Liv Laskemoen er faglig ansvarlig for stiftelser i SEB, og dekker i tillegg institusjonelle kunder som pensjonskasser, kapitalforvaltere og sparebanker. Laskemoen er utdannet jurist fra UIO, og har 18 års erfaring fra bank og finans. Siden 2015 har hun ledet SEBs satsning mot stiftelser. 

Øistein Medlien er leder for Grieg Investor og utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Medlien har jobbet med kapitalforvaltning siden 1989, blant annet i Storebrand, og foreleser i statistikk og finans ved porteføljeforvalterstudiet til Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole. 

Katarina Olsson är professor i civilrätt vid Lunds universitet med många års erfarenhet av arbete med stiftelser i ett nationellt och internationellt perspektiv. Olsson har bl.a. skrivit en doktorsavhandling om Näringsdrivande stiftelser. Hennes forskning är för närvarande inriktad på den angloamerikanska rättsfiguren trust som i vissa sammanhang kan liknas vid en stiftelse. Olsson är bl.a. ordförande i Familjen Kamprads stiftelse och styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan. 

Lasse Ruud har vært administrerende direktør i Pareto Asset Management siden 2016. Ruud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært leder for Verdipapirfondenes Forening og før dette arbeidet i Norges Bank og Finansdepartementet. 

Hans Jørgen Stang er adm. direktør i UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, som administrerer 220 stiftelser for blant annet UiO, NTNU og NMBU. Han er utdannet Bachelor i finans og Master of Business Administration fra USA. Stang er styreleder i Stiftelsesforeningen. 

Bjørn O. Øiulfstad er advokat og daglig leder i Stiftelsesforeningen. Han har i flere år arbeidet med jus relatert til forretnings- og foreningsvirksomhet. Øiulfstad har også hatt lederstillinger i verdipapirinfrastrukturen i Norge, har vært kapitalforvalter i Storebrand, og arbeidet som rådgiver i forbindelse kjøp og salg av virksomheter. 

;