-
Kalender

Online informasjonsmøte om Nyskaping og kommersialisering

Få informasjon om masterprogrammet Nyskaping og kommersialisering og møt fagansvarlig Peder Inge Furseth.