-
Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Organisasjonsidentitet og endringsprosesser

Hvordan fremmer eller hemmer organisasjonsidentitet endringsprosesser?