Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Organisasjonsidentitet og endringsprosesser

Hvordan fremmer eller hemmer organisasjonsidentitet endringsprosesser?

Er du medlem av BI Alumni?
Ønsker du å motta inspirerende nyhetsbrev fra Handelshøyskolen BI?