-
Kalender

BIs statsbudsjettseminar 2020

Onsdag 9. oktober arrangerer BI sitt årlige statsbudsjettseminar. Professor Ole Gjems-Onstad og professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI presenterer sine faglige vurderinger av forslaget til statsbudsjettet.