-
Kalender

Lederens verktøykasse: Ytringsklima i praksis

Hva kjennetegner ytringsklimaet når det er på sitt aller beste i organisasjoner? Filosofen Øyvind Kvalnes vil gi eksempler fra ulike profesjoner og bransjer.