Aktivitetskalender

Eier- og Styrekonferanse 2020

Denne konferansen er foreløpig utsatt til våren 2021

Eier- og Styrekonferanse 2020

«Bærekraft: Utfordringer og muligheter»

Er du opptatt av god eierstyring? Her får du faglig oppdatering, nyttige tips og gode råd fra erfarne eiere, styreledere, ledere og forskere.

Tema for årets Eier- og Styrekonferanse er bærekraft, dens rolle og påvirkning på lønnsomhet, risikostyring og relevante interessenter.

For å sikre langsiktig verdiskapning må bærekraft være en del av selskapets strategi og være på styrets og ledelsens faste agenda.

Både noterte og unoterte selskaper arbeider med å integrere bærekraft i sine forretningsmodeller. På konferansen forteller de om økonomiske avveininger de har foretatt samt om samarbeidet mellom styre, eiere og bedriftsledelse.

Vi ønsker å skape en relevant møteplass der vi vektlegger faglige innlegg og dialog mellom foredragsholdere og deltagere.

Konferansen henvender seg til eiere, styremedlemmer, mellom- og toppledere, formuesforvaltere, næringslivspolitikere, og ansatte i interesseorganisasjoner og statsforvaltningen.

Foredragsholdere

 • Ellen Behrens, Vice President Sustainability, Orkla ASA
 • Tore Bråthen, Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
 • Elise Must, Head of Corporate Social Responsibility, Hydro ASA
 • Mari Schage Førde, Daglig leder og Eier, Møller Signatur
 • Øyvind Schage Førde, Styreleder og Eier, Aars AS
 • Rolf Skog, Adjungeret professor i selskaps- og børsrett, Gøteborg Universitetet
 • Siv Staubo, Dosent, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI
 • Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
 • Frode Strand-Nielsen, Founder and Managing Partner, FSN Capital Partners
 • Charlotte Østergaard, Professor, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Praktisk info

 • Tid:tirsdag 22. september 2020 08.00 - 15.00
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Pris:1500
 • Kontakt:Per Frederik Berg (per.f.berg@bi.no)

Denne konferansen er foreløpig utsatt til våren 2021

 

BI Eier- og Styrekonferansen 2020: "Bærekraft: utfordringer og muligheter"

Samarbeidspartnere

 

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Frokost og kaffe

 • Innledning v/ Charlotte Østergaard, Leder, Centre for Corporate Governance (CCGR)

 • Vinning vs. Bærekraft - The Importance of Profit in Company Law

  Rolf Skog, Adjungeret Professor i Selskaps- og Børsrett, Gøteborg Universitetet

  I hvem sin interesse skal selskaper operere i? I ESG-debatten hevder noen at selskaper bør drives av interessentene generelt. Fra et juridisk og økonomisk perspektiv er dette synspunktet feil.

 • Vinning vs. Bærekraft - Business Round table og norske forhold

  Tore Bråthen, Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

 • Q&A

 • Pause

 • Bærekraftstrategi og familieeierskap

  Øyvind Schage Førde, Styreleder og Eier, Aars AS
  og Mari Schage Førde, Daglig leder og Eier, Møller Signatur

  Aars-konsernets bærekraftstrategi favner konsernets tre forretningsområder – bil, eiendom, og investeringer—og har i tillegg knyttet familien tettere sammen. Selskapet er et interessant eksempel på hvordan en gjennomtenkt bærekraftstrategi kan skape særlige muligheter for familieeide bedrifter.

 • Q&A

 • Aktivt eierskap med fokus på bærekraft

  Frode Strand Nielsen, Founder and Managing Partner, FSN Capital Partners

  Som langsiktig eier i en rekke bedrifter har FSN Capital utviklet en systematiseret rapporteringen af selskapenes bærekraftstiltak. Der jobbes aktivt på styre- og ledernivå med å integrere bærekraft og effekten af klimaendringene i selskapenes strategi og risikostyring.

 • Q&A

 • Lunsj

 • Bærekraftsstrategi med globale verdikjeder

  Ellen Behrens, Vice President Sustainability, Orkla ASA

  Orkla satte tidlig bærekraft høyt på agendaen. Strategien reflekterer at Orkla er et konsern med tilstedeværelse i en rekke land og verdikjeder, og er basert på en solid forståelse for selskapets ansvar, risiko og muligheter i møtet med de globale bærekraftsutfordringene

 • Q&A

 • Kaffepause

 • Hydros CSR arbeid i Brasil: Veien videre etter regnfallet i 2018

  Elise Must, Head of Corporate Social Responsibility, Hydro ASA

  Med stort fotavtrykk i en kompleks og lite utviklet del av Brasil blir arbeid med bærekraft og CSR helt sentralt for Hydros virksomhet i Brasil. Bærekraft og CSR må være en fullintegrert del av business for at man skal lykkes.

 • Q&A

 • Hva bør styret forvente av selskapets bærekraftsstrategi og rapportering?

  Per Espen Stoknes Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

 • Avslutning

  Siv Staubo, Dosent, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

 • Charlotte Østergaard

  Charlotte Østergaard er professor i finans ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker blant annet på familiebedrifter og eierstyring i historiske norske aksjeselskaper, har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter på Financial Times research rank liste og leder senteret for Corporate Governance Research (CCGR) på BI. Charlotte har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Brown University.

 • Rolf Skog

  Rolf Skog er adjungert professor i selskaps- og børsrett på Universitet i Gøteborg og har hatt akademiske posisjoner ved universiteter i Europa og USA. Han forsker blant annet på selskapsrett, selskapsstyring og overtakelsesregulering, og er svensk redaktør for Nordic Journal of Company Law (NTS). Rolf Skog har skrevet, eller redigert, flere bøker og over 100 fagartikler. Utover akademia er Rolf Skog ekspert for det svenske justisdepartementet. Han representerer den Sverige i OECDs komité for eierstyring og selskapsledelse, samt har forhandlet en rekke EU-direktiver på selskapsrettens område. Rolf Skog har også vært Director General for det svenske Takeover Panel i mer enn 25 år.

 • Tore Bråthen

  Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitet i Tromsø. Han forsker spesielt innen selskapsrett og eiendomsmeglingsjus, men også innenfor andre privatrettrettslige og offentligrettslige emner. Tore Bråthen har skrevet et betydelig antall bøker og artikler, og er norsk redaktør for Nordic Journal of Company Law (NTS). Tore har en doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 • Frode Strand-Nilsen

  Frode Strand-Nilsen grunnla FSN Capital i 1999 og er i dag Managing Partner i selskapet. Tidligere etablerte han Arkwright, som spesialiserer seg i strategirådgivning, samt mergers og acquisitions. Frode har en B.A. (Hons.) fra Simon Fraser University og en MBA fra Harvard Business School.

 • Øyvind Schage Førde

  Øyvind Schage Førde er styreleder i Aars (familiens holdingselskap), Møller Mobility Group AS og styremedlem i Møller Eiendom. Øyvind er utdannet advokat og tilhører fjerde generasjon i Møller-familien.

 • Mari Schage Førde

  Mari Schage Førde er daglig leder i Møller Medvind og holder ulike styreverv i eierskapet. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi og tilhører også fjerde generasjon i familien. Eierskapet strekker seg helt tilbake til 1936 og er i dag en av Norges største familieeide bedrifter.

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens er direktør for bærekraft Orkla ASA. Hun er ansvarlig for bærekraftstrategi, styringsrutiner og interessentdialog i Orkla og leder konsernets interne bærekraftsnettverk. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger innenfor markedsføring, salg og kommunikasjon i Nidar. Fra 2017 til 2020 var hun styreleder i Etisk handel Norge.

 • Elise Must

  Elise Must er leder for samfunnsansvar i Norsk Hydro og har mange års erfaring fra konsernet blant annet innen strategi og analyse. Hun har vært gjesteforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo og er styremedlem i porteføljestyret for Global Development, Norges Forskningsråd. Elise er sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science

 • Per Espen Stoknes

  Per Espen Stoknes er førsteamanuensis på institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI og leder for BIs Senter for Bærekraft og Energi. Han har skrevet flere bøker blant annet om klimautfordringen og har lang erfaring som foreleser og som bedriftsrådgiver innen scenario-baserte strategier. Per Espen Stoknes er med-gründer av flere miljøteknologiselskaper. Han er utnevnt av EU Commission til medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030 og er Ted Global speaker. Stoknes er utdannet psykolog og har en doktorgrad i statsvitenskap fa Universitetet i Oslo.

 • Siv Staubo

  Siv Staubo er dosent i finans ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker på familiebedrifter og corporate governance og er associate dean for BIs master program i law and finance. Hun har mer en 10 års erfaring som styremedlem i adskillige norske selskaper. Siv har en doktorgrad i finans fra Handelshøyskolen BI.