Event

BIs Styrekonferanse 2016

Er du opptatt av god eierstyring? Er du på jakt etter faglig oppdatering og nyttige tips og råd fra erfarne styreledere, eiere og ledere? BIs Styrekonferanse 2016 avholdes 27. september på Handelshøyskolen BI i Oslo.

SAMTAL MED OG LÆR AV ERFARNE STYREMEDLEMMER, EIERE OG LEDERE

På BIs Styrekonferanse kan du lære om god eierstyring av erfarne styremedlemmer, eiere og ledere. Konferansen presenterer matnyttig forskning koblet med gode cases fra næringslivet og offentlig sektor. BIs Styrekonferanse er en attraktiv og relevant møteplass for alle som er opptatt av god eierstyring og godt styrearbeid.

Noen smakebiter fra programmet:

 • "Familiebedrift i 155 år: Erfaringer om eierstyringen", Thomas og Wilhelm Wilhelmsen
 • "Mine erfaringer som styreleder", Gunn Wærsted
 • "Eierstyring og lederansvar i statlige selskaper og helseforetak", Tom Colbjørnsen
 • "Slik fornyer vi eierstyringen", Harald Møller
 • "Eierstyring gjennom brottsjø", Linn Cecilie Moholt

Årets konferanseleder er Øyvind Bøhren, professor ved Handelshøyskolen BI.

ER BIs STYREKONFERANSE EN ARENA FOR DEG?

Konferansen henvender seg til eiere, styremedlemmer, mellom- og toppledere, næringslivspolitikere, formuesforvaltere og ansatte i interesseorganisasjoner og statsforvaltning som arbeider med eierskap, styresammensetning og lederinsentiver.

Praktisk info

 • Tid:tirsdag 27. september 2016 09.00 - 15.45
 • Sted:Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen ved konferanseleder
  Øyvind Bøhren, professor, Handelshøyskolen BI

   

  Familiebedrift i 155 år: Erfaringer om eierstyring
  Thomas Wilhelmsen, daglig leder, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
  Wilhelm Wilhelmsen, tidligere daglig leder og styreleder, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

  Familiebedriften Wilh. Wilhelmsen (WW) har i fem generasjoner hatt familien Wilhelmsen som majoritetseier. Familien har alltid deltatt i WW både som aktiv eier, i styrerommet og i daglig ledelse. I dette innlegget forteller far Wilhelm og sønn Thomas hva de mener er årsaken til at eierstyringen i WW har fungert gjennom alle disse årene.

   

  Samtale: Thomas og Wilhelm Wilhelmsen
  v/Audun Farbrot, fagsjef Forskningskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

   

  Eierstyring gjennom brottsjø
  Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør, Karsten Moholt AS

  Oljeservicebransjen er under et voldsomt press forårsaket av lave oljepriser. Så mange som 50.000 ansatte kan bli oppsagt før ting snur. I flommen av negative nyheter kan det være vanskelig å holde blikket på fremtiden. I 2009 tok Linn Cecilie Moholt over ledelsen av familieskapet Karsten Moholt AS. Selskapet har over flere generasjoner bygget opp kompetanse og erfaring innenfor roterende elektromekanisk utstyr, og er verdensledende innenfor flere av sine fagfelt. Hvordan klarer Linn Cecilie Moholt å holde kursen gjennom brottsjøen?

 • Pause

 • Hvordan skaper fondseierskap ny virksomhet?
  Tellef Thorleifsson, Founding Partner, Northzone

  Northzone er et venturefond og går oftest inn som eier i tidlig fase, fokuserer på digitale muligheter og er aktiv eier i blant annet Spotify, Klarna, iZettle, Kahoot, Trustpilot og Tobii. I dette innlegget forteller Tellef Thorleifsson hvordan eierskap kan utøves som minoritetseier i gründerselskaper. Han vil vise cases fra Northzones portefølje som konkretiserer hvordan fondseierskap har skapt ny virksomhet.

   

  Eierstyring og lederansvar i statlige selskaper og helseforetak
  Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

  I de siste par årene har Tom Colbjørnsen særlig arbeidet med statens styring og organisering av sine selskaper. Hans foredrag vil ta utgangspunkt i den omfattende rapporten «Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak», som er skrevet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.

   

  Samtale: Tom Colbjørnsen
  v/Audun Farbrot, fagsjef Forskningskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

 • Verdiskapende styrearbeid - hvorfor og hvordan
  Ingvild Myhre, partner, A20 Partners

  Behov for store endringer preger nå mange bedrifter i flere bransjer, deriblant finans, kraft og petroleum. Hvorfor behovet er så stort og hvordan endringene skal gjennomføres er hyppige spørsmål. Globalisering, digitalisering og smart økonomi er stikkord på de kreftene som skaper disse endringsbehovene. Det er da viktigere enn noen gang at styrene både evner å ivareta sin kontrollfunksjon og samtidig er en effektiv pådriver for omstilling, nyskaping og innovasjon. I dette innlegget konkretiserer Myhre dette perspektivet med eksempler fra egen styreerfaring.

   

  Utbyttepolitikk i nedgangstider
  Kjell Jørgensen, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

  Mange bedriftseiere må nå avveie behovet for å ta ut utbytte mot behovet for å beskytte arbeidsplassene. Statoils eiere ble nylig kritisert for å tenke for mye på seg selv i krisetider og svarte ved å redusere utbyttet dramatisk. I dette innlegget redegjør Kjell Jørgensen for de ulike oppgavene utbyttet har. Han legger særlig vekt på situasjoner der utbyttepolitikken gir konflikt eierne imellom eller mellom eierne på den ene siden og bedriftens øvrige interessenter på den andre.

 • Pause

 • Slik fornyer vi eierstyringen
  Harald Møller, styreleder, MøllerGruppen AS

  «Man skal holde sin sti ren», sa gründer Harald A. Møller, som startet bilimport til Norge i 1936. I dag er utfordringen å samordne innsatsen til seksten eiere fra tre generasjoner slik at stien forblir både ren og livskraftig. Møllerfamilien har arbeidet med en ny eiermodell de siste fire årene og har tatt mange grep. I dette innlegget deler Harald Møller disse erfaringene om familien, formuen og forretningene.

   

  Mine erfaringer som styreleder
  Gunn Wærsted, styreleder, Telenor ASA

  Styret er bindeleddet mellom eierne og daglig leder. Styreleder skal derfor ikke bare lede styret, men også være tettere på daglig leder enn hva eierne og de andre styremedlemmene er. I dette innlegget deler Gunn Wærsted sin innsikt i hva styreleder bør gjøre for at dette samspillet skal virke. Erfaringene har hun både som daglig leder og som styreleder, og fra styreledelse i bedrifter som både er familieeide, delvis statseide og helt eierløse.

 • Takk for i dag!

Konferanseleder: Øyvind Bøhren, professor, Handelshøyskolen BI

Øyvind Bøhren er professor ved BIs Institutt for finans, hvor han leder Senter for eierforskning (www.bi.edu/ccgr). Han har nylig publisert en norsk lærebok i eierstyring og forskning fra norsk næringsliv om eierstyring og lønnsomhet i familiebedrifter, om økonomien i eierløse stiftelser og om utbyttets rolle som konfliktdemper.

 

Thomas Wilhelmsen, daglig leder, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Thomas Wilhelmsen er daglig leder i Wilh. Wilhelmsen, som nå har 30. 000 ansatte, omsetter for 30 mrd. kroner og har virksomhet i 125 land.

 

Wilhelm Wilhelmsen, tidligere daglig leder og styreleder, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Wilhelm Wilhelmsen har i en årrekke hatt roller som daglig leder og som styreleder i Wilh. Wilhelmsen.

 

Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør, Karsten Moholt AS

Som nyutdannet ingeniør og mamma førte en flyulykke til at livet til Linn Cecilie tok en helt annen vending enn planlagt. I 2009 tok hun over ledelsen av det 70 år gamle familieskapet Karsten Moholt AS. Selskapets kjerneområde er elektrisk og mekanisk verkstedservice innenfor olje, skipsfart og industri. Karsten Moholt AS har i dag omkring 170 ansatte.

 

Tellef Thorleifsson, Founding Partner, Northzone

Tellef Thorleifsson en av grunnleggerne av og Founding Partner i Northzone. Selskapet ble etablert i 1996 og er nå blant Europas ledende venturefond. Thorleifsson har vært styreleder og styremedlem i flere av Northzones mange porteføljebedrifter.

 

Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

Tom Colbjørnsen er professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han er utdannet siviløkonom og sosiolog, og trives best i skjæringspunktet mellom teori og praksis, og mellom forskning og næringsliv.

 

Ingvild Myhre, partner, A20 Partners

Ingvild Myhre har drøye 20 års erfaring fra styrearbeid i store og små virksomheter med både privat og statlig eierskap, slik som Norsk Hydro, Folketrygdfondet, Norges Forskningsråd, Simula, Signicat, Space Norway, Norlandia Care Group og Sparebank 1 Nord-Norge. Hun er partner i A20 Partners.

 

Kjell Jørgensen, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Kjell Jørgensen er førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen BI. Han er en mye brukt foredragsholder.

 

Harald Møller, styreleder, MøllerGruppen AS

Harald Møller er styreleder i holdingselskapet Aars AS og styreleder og eier i MøllerGruppen AS.

 

Gunn Wærsted, styreleder, Telenor ASA

Gunn Wærsted avslutter sin karriere i Nordea 1. mai 2016 etter ni år som globalt ansvarlig for Wealth Management, leder av Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen. Hun har tidligere ledet styret i Ferd Holding og Handelshøyskolen BI. Wærsted er nå styreleder i Telenor og Petoro.

 

"BIs Styrekonferanse 2014 var en god møteplass."

- Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen, advokat/managing partner, Grette

"BIs Styrekonferanse 2014 var svært nyttig og ga god informasjon til bruk i daglig ledelse og styrearbeid."

- Synnøve Bjørke, adm.dir, Rekom as

 

"BIs Styrekonferanse hadde generelt interessante temaer, gode foredragsholdere og korte innlegg."

- Elin Karfjell, Managing Partner – Atelika AS – Executive Search & Business Development

"Jeg har deltatt flere ganger på BIs Styrekonferanse og føler det alltid er noe å lære. Det jeg liker best med konferansen er å møte kollegaer og utveksle erfaringer om styrearbeid."

- Harald Stavn, Konserntillitsvalgt NITO, Telenor ASA

"BIs Styrekonferanse er en av de få samlingene rundt temaet i Norge og hadde noen meget gode foredrag."

- Cato Backer, Executive Partner, BackerSkeie AS

"Jeg har hatt god erfaring med styrekonferansen tidligere og nå var det perfekt med litt påfyll. Jeg likte godt å høre om praktiske erfaringer fra næringslivsledere som har vært ute i krigen før."

- Anne-Lise Katle, konsulent, Terramar

"BIs Styrekonferanse 2014 var rett på sak og hadde masse fine take-aways. Konferansen var superrelevant for CEO, investorer og styremedlemmer. Jeg har vært på mye bra på BI. Dette er det foreløpig beste. Jeg kommer til neste år."

- Peter Thomsen, CEO, EDI-Soft

Praktisk informasjon og priser

Tid

Tirsdag 27. september kl 09.00 - 15.45.

Registrering og morgenkaffe fra kl. 08.30.

Sted

Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Priser og rabatter

Deltakerpris kr. 2.450,- (eks. mva.) per person.

Prisen inkluderer faglig program, dokumentasjon og all servering. Dokumentasjonen vil være tilgjengelig for deltakerne på vår nettside i etterkant av konferansen. Arrangementet er MVA-pliktig.

Hotell

Nærmeste hotell er Radisson SAS Hotel Nydalen. For reservasjon ring tlf. 23 26 30 00.

Utstilling

Det er anledning til å delta med utstilling på BIs Styrekonferanse 2016.
Ta kontakt med Tale Rognerud Johnsen på telefon 46 41 01 95 eller e-post tale.r.johnsen@bi.no dersom du er interessert.

Ankomst

Handelshøyskolen BI har en sentral plassering i Nydalen. Bygget ligger på nedsiden av Store ringvei (Ring 3).

T-bane: Vestgående linje 4 Ringen og linje 5 Storo. Østgående linje 6 Ringen
Buss: Linje 23, 30, 37 og 58
Parkering: Det er avgiftsbelagte parkeringsplasser i bygget og i området