Aktivitet

Fornybar energi og norsk vindkraft. Uproblematisk?

Handelshøyskolen BI v/ Senter for energi og miljø/Senter for bedriftens samfunnsansvar og La Naturen Leve (LNL) inviterer til seminar om norsk vindkraft 1. oktober 2014. Olje- og energiminister Tord Lien, sammen med andre innsiktsfulle innledere, vil gi deg ny kunnskap om ulike sider ved vindkraft i Norge.

 • Kl. 11.30 Kaffepause
 • Kl. 11.45 Norsk vindkraft og klimaeffektene
 • Effektene er minimale! Professor Anders Skonhoft, NTNU
 • Effektene er gode! Nestleder Kari Elisabeth Kaski, Zero
 • Kort debatt
 • Kl. 12.30: Hvordan virker vindindustrianlegg på natur og mennesker?
 • Naturen: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken
 • Menneskene: Professor emeritus Sigmund Hågvar, UMB og geofysiker Sveinulf Vågene
 • Kort debatt
 • Ca. kl. 13.15: Mine inntrykk fra dagen! Oppsummerende kommentar v/ statsråd Tord Lien

Gratis adgang

Av hensyn til servering vil vi likevel gjerne ha din påmelding på e-post til britt-mari.sletto@bi.no innen 29. september

Praktisk info

 • Tid:onsdag 1. oktober 2014 09.30 - 13.30
 • Sted:A2-030