Frokostseminar: Forslag om endringer i aksjeloven

Lovgivningen om aksjeselskaper er under endring. Regjeringen arbeider med forslag til nye lovregler som vil representere betydelige forenklinger og besparelser for norsk næringsliv.

Arbeidet ble forberedt av professor dr.juris Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, se NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping.

I BIs frokostmøte 25. januar gjennomgås forslaget til lovendringer særlig med henblikk på de praktiske konsekvenser for næringslivet. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Foredragsholder Tore Bråthen, professor dr.juris ved Handelshøyskolen BI

Det blir enkel servering.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 25. januar 2017 08.00 - 10.00
  • Sted:BI - campus Trondheim
  • Pris:Gratis
  • Kontakt:Hege Fauskanger Lie (hege.f.lie@bi.no)