Aktivitetskalender

Offentlig tjenestepensjon seminar

Velkommen til dagseminar om aktuelle emner med utgangspunkt i offentlig tjenestepensjon.

Praktisk info

 • Tid:torsdag 20. oktober 2016 09.00 - 16.30

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering og kaffe/te

 • Fremtidig pensjonsordning i offentlig sektor

  Hvilke alternative løsinger har vi i dag? Hvilke utfordringer er det i en fremtidig løsning?

 • Samordning av pensjons- og trygdeytelser

  - Prinsipper, rettskilder og de enkelte ytelsene.

 • Samordning av pensjons- og trygdeytelser forts.

  - Prinsipper, rettskilder og de enkelte trygdeytelser.

 • Skatteregler for offentlig pensjon

  - Hovedreglene om skatt, skattemessig behandling av innbetalinger og utbetalinger.

Kristoffer Sørlie

er Seniorkonsulent i Gabler og har arbeidet der siden juli 2015. Oppgavene i Gabler er blant annet prosjektdeltaker/leder, systemutvikler, kursholder og saksbehandler i offentlig pensjon.Han har tidligere jobbet i Statens Pensjonskasse, fra 1996 til 2015, i ulike avdelinger og med varierende oppgaver. Hans erfaring strekker seg fra medlemskapsforvaltning og pensjonsberegning til kursvirksomhet og artikkelskriving. Hans brede erfaring har gitt han grundig kunnskap og god oversikt over regelverk, historikk og problemstillinger innen offentlig pensjon og folketrygdens ytelser.

Gerd Mary Brekken

er advokat og utdannet fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet mange år i Storebrand, særlig med personforsikringer, herunder pensjonsforsikringer og alle rettsområder knyttet til disse produktene. Hun har skrevet i flere forsikringsrettslige lærebøker for BI og har også forelest på forskjellige kurs.

Jan Fredrik Nordby

r direktør for Consulting enheten i Aon Norway AS. Han er utdannet aktuar og bedriftsøkonom. Nordby foreleser i offentlig tjenestepensjon, noe han også arbeider med daglig i Aon. Han har jobbet 12 år i Statens pensjonskasse som fagsjef for kollektiv tjenestepensjon og som leder for fag og kursenheten i SPK. Han var da også med i Aftenposten pensjonspanel i fire år.

Tone Borgerud

er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og foreleser i offentlig tjenestepensjon. Tone har lang erfaring med fagområdet pensjon både i offentlig og privat sektor fra Statens pensjonskasse, Storebrand Livsforsikring AS og Storebrand Pensjonstjenester AS.

Vi tester