Aktivitetskalender

Seminarkurs for styremedlemmer og daglige ledere i stiftelser 2017

Velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglige ledere i stiftelser. Tema: Ledelse og kapitalforvaltning i stiftelser.

Å sitte i et styre eller å lede en stiftelse innebærer ansvar, og det er viktig å være oppdatert både på dagens og morgendagens forventninger og muligheter. Det stilles stadig større krav til styremedlemmer og ledere i stiftelser. NOU 2016:21 Stiftelsesloven foreslår dessuten endringer i dagens regler, spesielt knyttet til kapitalforvaltning. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om styrets og daglig leders rolle vedrørende drift, med fokus på ansvar og forvaltning av stiftelsens kapital. Handelshøyskolen BI vil dele sin lange erfaring og solide kunnskaper innen dette feltet, og foredragsholdere vil være eksperter innen sine områder. Seminarkurset er utviklet i samarbeid med Stiftelsesforeningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

Kursseminaret er dessverre fullt. Send mail til caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no dersom du ønsker stå på venteliste eller være på mailingliste for fremtidige arrangementer i regi av BI senter for stiftelser.

 PROGRAM 

 
08:30-09:00
 • Registrering og kaffe
09:00-09:15
 • Introduksjon – dagens program
09:15-10:45
 • Gjennomgang av forslaget til ny stiftelseslov, Inger Julie Aasland Grimsrud, BI, medlem i NOU 2016:21 Stiftelsesloven utvalget
 • Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser, Bjørn O. Øiulfstad, Leder Stiftelsesforeningen
 • Resultat av Stiftelsestilsynets karlegging av norske stiftelser  Karsten Karlsen Sunde, Jurist og seniorrådgiver Stiftelsestilsynet 
10:45-11:00
 • Pause
11:00-12:30
 • Formål og effekt av stiftelser – Impact investing, Caroline D. Ditlev-Simonsen, Førsteamanuensis og leder BI senter for Stiftelser
 • Konkursen i Lise og Arnfinn Hejes Fond. Bostyrers refleksjoner og forhåpninger til ny stiftelseslov. Joakim A. Ulltveit-Moe, Partner, Advokatfirma Ræder DA
 • Amerikanske stiftelsene – historisk perspektiv som aktiv global samfunnsaktør, Rolv Petter Amdam, Professor BI
12:30-13:00
 • Lunsj
13:00-14:30
 • Stiftelsestilsynet – oppgaver og vanlige spørsmål, Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør, Stiftelsestilsynet
 • Stiftelsesklagenemda – slik arbeider vi og eksempler på vedtak, Cecilie Dueled, Seniorrådgiver Nærings- og fiskeridep. sekretær NOU 2016:21 Stiftelsesloven og Stiftelsesklagenemda sekretær
 • Valg og avsettelse av styremedlemmer i stiftelser – i dag og i forhold til forslag til ny stiftelseslov,  Tore Bråthen, Professor i forretningsjus, BI 
14:30-14:45
 • Pause
14:45-16:00
 • Mork-utvalgets anbefalinger for forvaltningsstrategien for "Oljefondet", Espen Henriksen, Førsteamanuensis Institutt for finansiell økonomi, BI
 • Kapitalforvaltning i stiftelser, Hans-Jørgen Stang,Adm. Dir. Unifor, styreleder Stiftelsesforeningen
 • Oppsummering og avslutning 

Forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingen er bindende. Påmeldingsfrist 18. desember. Kurset betales med ettersendt faktura. Avmelding til seminaret må skje senest 4. januar. Om man blir hindret i å delta, kan man sende en annen person. Kurspris: kr 4500 inkludert lunsj og materiale. 

Foredragsholdere

Inger Julie Aasland skriver juridisk doktoravhandling om grensene for forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Aasland var med i utvalget som evaluerte Stiftelsesloven NOU 2016:21 levert 21. oktober 2016. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH. For mer informasjon se www.bi.no

Bjørn O. Øiulfstad er advokat med fagfelt stiftelsesrett og selskapsrett. Han er daglig leder i Stiftelsesforeningen i Norge. Øiulfstad har vært advokat i Steenstrup Stordrange og DNV GL. Han har også hatt lederstillinger ved Oslo Børs, Clearinghuset NOS, og vært kapitalforvalter i Storebrand, samt arbeidet som rådgiver i forbindelse kjøp og salg av virksomheter. For mer informasjon se www.stiftelsesforeningen.no

Karsten Karlsen Sunde er jurist og seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet, en del av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sunde er ansvarlig for den delen av tilsynsarbeidet som ikke er knyttet opp mot søknader fra stiftelsene. Sunde har vært i Stiftelsestilsynet siden 2013 og har bakgrunn fra blant annet privat advokatvirksomhet og Finansdepartementet.

Caroline D Ditlev-Simonsen er utdannet siviløkonom fra Canada og en Ph.d.-grad fra Handelshøyskolen BI. Ditlev-Simonsen har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet og stiftelser. Hun er senior forsker ved BI og leder for BI senter for stiftelser. Hun er medlem av Stiftelsesklagenemda. De siste årene har hun arbeider med effektmåling i stiftelser, blant annet på oppdrag fra ExtraStiftelsen og GjensidigeStiftelsen. For mer informasjon se BI Senter for stiftelser

Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI. Amdam har høsten 2016 oppholdt seg i New York på et stipend fra Rockefeller Foundation for å studere hvordan amerikanske stiftelser som Ford Foundation har bidratt til spredningen og finansieringen av amerikansk-inspirert topplederutdanning i en rekke land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, en del av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Longvastøl har vært i Stiftelsestilsynet siden 2015 og har bred og internasjonal erfaring fra næringsutvikling og markedsarbeid i Innovasjon Norge, siste årene som norsk utsending og leder ved Innovasjon Norge sitt kontor i Cape Town og Pretoria, tilknyttet Den norske ambassaden i Pretoria

Tore Bråthen er professor i forretningsjus og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Bråthen har skrevet læreboken "Selskapsrett" og er norsk redaktør i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. Han er mye brukt som foredragsholder innen stiftelsesforhold. Han har blant annet flere år bidratt på Stiftelseskonferansen i Førde. For mer informasjon se www.bi.no

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Henriksen begynte på i 2015 etter flere år ved University of California. Han har tidligere blant annet også arbeidet for Norges Bank Investment Management. I 2016 har han vært medlem av det regjeringsutnevnte Mork-utvalget som la frem sine anbefalinger om den strategiske referanseindeksen og investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet").

Hans Jørgen Stang er adm.direktør i UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. UNIFOR forvalter i dag tilsammen mer enn 220 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU. Stang er utdannet Porteføljeforvalter fra NHH og har både en MBA og Bachelor i finans fra USA. Han har 15 års erfaring med kapitalforvaltning i organisasjoner og stiftelser, og har tidligere arbeidet i blant annet i andre organisasjoner og bedrifter, som for eksempel Kreftforeningen og Marsh Norway. For mer informasjon se www.unifor.no

Praktisk info

 • Tid:torsdag 2. februar 2017 08.30 - 16.00
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37
 • Pris:4.500,-
 • Kontakt:Caroline D Ditlev Simonsen (stiftelseskunnskap@bi.no)