Events

Konferanser på Handelshøyskolen BI, bilde
Konferanser på BI er norsk næringslivs viktigste arena for forskningsbasert oppdatering. Vi gir deg dypdykk i aktuelle temaer, rask introduksjon til ny forskning, og stimulerende møteplasser for nettverksbygging.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

REKTOR INVITERER 2016

Handelshøyskolen BI campus Oslo 

Rektor inviterer er en forelesningsrekke ved Handelshøyskolen BI hvor rektor, Inge Jan Henjesand, inviterer toppledere i norsk næringsliv og politikk til å holde et aktuelt foredrag for studentene.

Les mer om konseptet og høstens forelesere her.

AKTUELLE SKATTESPØRSMÅL 2017

BI - campus Oslo 17. januar og BI - campus Bergen 21. januar

I samarbeid med Ernst & Young, Sentralskattekontoret for storbedrifter og Norges Rederiforbund arrangeres seminaret Aktuelle skattespørsmål for den maritime næring. Seminaret søkes godkjent som etterutdanning for revisorer og jurister.

Les mer og meld deg på

Rekrutteringsseminar 2017

15. februar - Handelshøyskolen BI campus Oslo

God HR er god business. Arbeidslivet er i endring - HR må sikre en god bærekraftig forretningsdrift. Seminaret belyser nødvendige verktøy i strategisk omstillings og rekrutteringsarbeid. Få erfaringer fra store norske bedrifters omstillingsarbeid.

Les mer om seminaret her.

 
Til toppen