Programmet er utarbeidet i nært samarbeid mellom Norges Rederiforbund (DUBE), Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Oljeindustriens
Landsforening og Det Norske Veritas. Hovedbolkene vil være; HMS, ytre miljø og kompetanse, marked, nytt fra tilsynsmyndigheter og andre, tekniske og operasjonelle utfordringer.

Konferansen har som ambisjon å gi deltakerne inspirasjon,ideer og innsikt i ulike prosesser innenfor fagfeltet i en hektisk jobbhverdag. Et godt arbeidsmiljø er et resultat av et komplekst bilde og er en kontinuerlig prosess.

Detaljert program:

Dag 1: 
1. april 2009

0900 - 1000                                                                     Registrering og morgenkaffe
1000 Velkommen ved konferanseleder Jan Krokeide, Fagsjef boring, OLF 
Sikkerhetsinformasjon ved sikkerhetsansvarlig på hotellet
Åpning av konferansen
Asbjørn S. Olsen, leder av DUBE/Operations Manager - Assets, Transocean Norway Division

HMS, ytre miljø og kompetanse

Storulykkers betydning for internasjonalt regelverk
Carl Arne Carlsen, direktør offshore klassifikasjon, DNV
Ledelsens betydning for håndtering av storulykkes risiko
Ingrid Årstad, fagleder, Petroleumstilsynet
1130 - 1200 Pause med benstrekk
Hvorfor skjer det ikke flere ulykker
Ranveig Kviseth Tinmannsvik
, seniorforsker dr. ing., SINTEF

Kjemisk arbeidsmiljø, eksponering i boreområdet
Jacob Nærheim, prosjektleder, OLF

1300 - 1400

Lunsj

Paneldebatt: 
Ufordringer og erfaringer med ISM 
Einar Westlye, Principal Surveyor, DNV
Terje Sagebakken,  underdirektør, Sjøfartsdirektoratet 
Harald Bratthammar, VP QHSE, Seadrill AS 

1500 - 1530 Pause med benstrekk
Risikohåndtering av datastyrte sikkerhetssystemer
Kenneth Vareide, Business Development Manager, DNV

Marked

Will the good times return? 
Gavin Strachan, Principal, ODS-Petrodata UK 
1930 Forfriskninger
2000

Middag

 

Dag 2: 
2. april 2009

0800 - 0830 Morgenkaffe
0830

Nytt fra tilsynsmyndigheter og andre

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet
Lasse Karlsen, teknisk direktør, Sjøfartsdirektoratet
Nytt fra Petroleumstilsynet
Leif J. Dalsgaard, tilsynskoordinator, Petroleumstilsynet
Nytt fra DNV; nivå, rolledeling og regelverkskompetanse
Tore Sildnes, sjefsingeniør, DNV
1000 - 1020 Pause med benstrekk
Orientering fra NR; låre-livbåtprosjektet
Kjersti Høgestøl, seksjonsleder, Norges Rederiforbund
Olf orienterer; frittfall, studier og ny standard
Per Otto Selnes, fagsjef, OLF

Tekniske og operasjonelle utfordringer med inntak av nye rigger på norsk sokkel

En riggeiers erfaringer fra nybyggingsprosjekter med norsk regelverk og norsk operatør
Ernst H. Hestnes, Project Director New Build Projects, Odfjell Drilling AS
1140 - 1200 Pause med benstrekk
En operatørs erfaringer fra nybyggingsprosjekter av mobile enheter
Geir Ove Eikill, Ass. Drillling  Supervisor, StatoilHydro ASA
Arbeidstakernes medvirkningsplikt,
Einar Ellingsen
, forbundssekretær HMS sikkerhet, Industri Energi
Avslutning ved konferanseleder
1310 - 1410 Lunsj

 

 

 

Del denne siden:

Til toppen