Koronavirus

Eksamen

Alle eksamener på BI våren 2020 vil gjennomføres som digitale hjemmeeksamener i perioden 24. april - 30. juni.

Viktig informasjon

  • Detaljert informasjon vedrørende eksamensgjennomføringen blir gitt i kursrommet på itslearning.
  • BI anbefaler på det sterkeste at alle studenter opprettholder sin studieprogresjon og gjennomfører sine eksamener.
  • Alle skoleeksamener våren 2020 er omgjort til digitale hjemmeeksamener og vil gjennomføres i perioden 24. april - 30. juni. De fleste eksamener har samme dato som opprinnelig planlagt.
  • Det kan ta noe tid før siden «Mine eksamener» i portalen er oppdatert med ny dato. Det er da den nye eksamensplanen som er gjeldende.
  • Det er endret varighet på enkelte eksamener, noen eksamener er forlenget og enkelte har også fått kortere tid, dette for å sikre best mulig testing av læringsutbytte.
  • Ny frist for innlevering av master's thesis er 1. september.
  • EMBA/EMME-studenter har egen eksamensplan.
  • Internasjonale studenter som har reist hjem og har annen tidssone en Norge, må belage seg på å ta eksamen på eventuelle ukurante lokale tidspunkt. 

 

Ofte stilte spørsmål