-
Koronavirus

Eksamen

Alle eksamener på BI våren 2021 vil gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Det betyr at det ikke vil avholdes noen skoleeksamener med fysisk oppmøte ved noen av BIs campus.