Koronavirus

Eksamen

Ny eksamensplan – eksamen i matematikk og statistikk flyttes

Da BI publiserte den nye eksamensplanen 27. mars 2020 mottok vi flere henvendelser fra våre studenter, spesielt vedrørende eksamener som ble flyttet til august 2020.

Etter helhetlige vurderinger, tilbakemeldinger og dialog med BISO, har BI besluttet å flytte eksamenene i matematikk og statistikk tilbake til juni. BI ønsker med dette å sikre at flest mulig av våre studenter kan opprettholde sin studieprogresjon.

Alle eksamener vil dermed være digitale hjemmeeksamener og gjennomføres i perioden 15.-30. juni. BI jobber med detaljene knyttet til eksamensform og konkrete eksamensdatoer. Denne informasjonen vil publiseres for studentene innen fredag 17. april.

De som har spørsmål, bes bruke BIs kontaktskjema på bi.no (nederst i høyre hjørne under Kontakt oss), eller Studentportalen.

Nye eksamensplaner

 

Viktig informasjon

  • Detaljert informasjon vedrørende eksamensgjennomføringen blir gitt i kursrommet på itslearning.
  • BI anbefaler på det sterkeste at alle studenter opprettholder sin studieprogresjon og gjennomfører sine eksamener.
  • Alle skoleeksamener som gjennomføres i mai/juni er omgjort til digitale hjemmeeksamener. De fleste eksamener har samme dato som opprinnelig planlagt.
  • Det kan ta noe tid før siden «Mine eksamener» i portalen er oppdatert med ny dato. Det er da den nye eksamensplanen som er gjeldende.
  • Det er endret varighet på enkelte eksamener, noen eksamener er forlenget og enkelte har også fått kortere tid, dette for å sikre best mulig testing av læringsutbytte.
  • Alle eksamener er lagt innenfor perioden 24. april til 30. juni.
  • Ny frist for innlevering av master's thesis er 1. september.
  • EMBA/EMME-studenter har egen eksamensplan.
  • Internasjonale studenter som har reist hjem og har annen tidssone en Norge, må belage seg på å ta eksamen på eventuelle ukurante lokale tidspunkt. 

 

Ofte stilte spørsmål