-
Eksamen

Eksamen i matematikk og statistikk våren 2020

Under finner du oppdatert informasjon og oversikt over datoer og tidspunkt for alle eksamener i matematikk og statistikk på BI våren 2020. Nederst på siden finner du ofte stilte spørsmål.

Du er automatisk påmeldt eksamen og trenger ikke å melde deg av dersom du ikke ønsker å gjennomføre eksamen. Eksamenspåmeldingen din vil ikke telle som et forsøk.

Alle eksamener i statistikk 1. år Bachelor og matematikk vil få bestått/ikke bestått som karakter. Det vil si at du ikke får bokstavkarakter i kurset denne våren. Endringene gjelder kun våren 2020. Det vil ikke bli tilbud om kontinuasjon i bestått/ikke bestått-eksamener. Fra høsten 2020 vil kurs med tilhørende eksamener være i sin ordinære form og med karakterskalaen A-F.

Ønsker du bokstavkarakterer i kurset må du avlegge eksamen ved neste ordinære eksamensgjennomføring høsten 2020. Vi gjør oppmerksom på at bestått/ikke bestått ikke vil være til hinder for videre studier ved BI. De som har «bestått» et kurs der det er karakterkrav, er kvalifisert, så sant øvrige kvalifikasjonskrav er i orden.

Legg merke til at det vil være nye eksamenskoder for kursene i matematikk og statistikk. Eksamen vil ha samme navn som tidligere. Det vil ta noe tid før «dine sider» på Studentportalen oppdateres, endringene finner du i eksamensplanen. Følg med på beskjeder fra foreleser og informasjon som legges ut på itslearning.

De ordinære eksamensgjennomføringene vi refererer til for høsten 2020 forutsetter at norske myndigheter har opphevet restriksjonene knyttet til koronapandemien.

Eksamensoversikt

FAQ - spørsmål og svar