Koronavirus

Undervisning

HVORDAN BLIR UNDERVISNINGEN TIL HØSTEN?

En miks av undervisning på campus og digitalt
Vi planlegger undervisningen i tråd med de foreliggende retningslinjene fra myndighetene. Samfunnet åpnes gradvis, det samme vil gjelde tilstedeværelse på campus. Vi må fortsette å holde avstand, og det vil være begrensninger på hvor mange som kan være på campus samtidig. I tilfelle smitten blusser opp igjen er vi forberedt på å gå over til full digital undervisning om det blir behov for dette.

Totimers forelesninger mellom kl. 08:00 – 18:45
For å kunne tilby så mye campusbasert undervisning som mulig, planlegger vi undervisning i totimers økter. I tillegg vil det i alle fag være digitale supplement til undervisningen som du kan gjennomføre uavhengig av den timeplanlagte forelesningen. Det settes av en time undervisningsfri midt på dagen til veiledning, gruppearbeid, seminargrupper osv. Mer detaljert planer vil kommuniseres så snart det lar seg gjøre.

Normalt har ikke BI ordinære forelesninger etter kl. 17:00. På grunn av den ekstraordinære tiden vi befinner oss i må du være forberedt på at noe undervisning foregår helt frem til 18:45.

Foreløpig tidsskjema for forelesninger:

  • 08:00 - 09:45
  • 10:00 - 11:45
  • 13:00 - 14:45
  • 15:00 - 16:45
  • 17:00 - 18:45


Når er timeplanen klar?

  • Master- og PhD: ca. 15. juni
  • Bachelor: ca. 1. juli

Digital undervisning

BI tilbyr digitale undervisningsalternativer i alle kurs.

Selvstudium

Mange ressurser og veiledningstilbud kan benyttes, selv om bibliotek og grupperom ikke er åpne.