MBA i godt selskap

16. januar 2007

Handelshøyskolen BI startet i 1990 sitt første MBA-kull, og tilbyr i dag MBA både på heltid og deltid. BI ble tidlig en del av det gode selskap av ledende europeiske handelshøyskoler, gjennom nettverket The European MBA Round Table.

Tidligere dean for MBA programmet ved BI, Hermann Kopp, deltok første gang i MBA Round Table høsten 1994. Det var professor Charles Stabell, MBA programmets fadder og første dean som hadde sørget for at BI ble med i dette nettverket. 

Nettverket  

- Skolene i MBA Round Table var blant de ledende i Europa, forteller Kopp.  

Nettverket omfattet IMD i Lausanne, Bocconi i Milano, ESADE og IESE i Barcelona, Lyon ESC, HEC og Insead i Paris, London Business School, Manchester Business School, Warwick, og Cranfield i England, Leuven ved Brussel, Helsinki Business School og BI.  

Ledelsesrettet studietilbud
Charles Stabell forteller at i 1989 ble BI vurdert av EFMD (European Foundation for Management Development). EFMD-rapporten konkluderte med BI trengte et mer ledelsesrettet studietilbud. Den interne strategigruppen, som ble nedsatt for å følge opp EFMD, anbefalte at BI burde lage et MBA studium. Stabell påtok seg oppgaven med å lede programmet. Dermed var arbeidet i gang, og i januar 1990, startet første kull.

Benchmarking
- Vår viktigste aktivitet var nok benchmarking. Vi diskuterte innhold, evalueringsformer, og rekruttering, sier Kopp. 

De fleste skoler hadde for liten kvinneandel, og her lå BI helt i forkant med 30-40 prosent. Antall deltakere varierte fra 25-30 de første årene, og gjennomsnittalderen var omkring 30 år. Minst en tredjedel hadde ingeniørbakgrunn, og ofte hadde minst en av deltakerne en doktorgrad. For å bli tatt opp i et av de ledende MBA programmene, skal søkeren ha minimum tre års relevant yrkeserfaring.

Markedsføring i Asia
- Allerede på mitt første møte i Paris, diskuterte vi et felles markedsføringsopplegg i Asia. Vi ønsket også å ha en felles holdning til en del mer eller mindre seriøse aktører som produserte kataloger, arrangerte messer og tilbød forskjellige andre tjenester, sier Kopp.  

I en fire-fem års periode presenterte vi våre MBA programmer – The Leading European MBA Programs, på årlige turneer i Asia. Programmene ble presentert med artikler og annonser i Asias største aviser og kjente tidsskrifter. Seoul, Manila, Jakarta, Singapore og Kuala Lumpur ble besøkt hvert år, men vi drev selvsagt også rekruttering i Kina og Japan. Vi hadde vel det minste programmet sammen med Helsinki, men vi fikk da noen studenter ut av dette. Artig var det jo å være med ”i det gode selskap”, og ett år fikk jeg også gleden av å være chair for gruppen, sier Kopp, som selv har en MBA fra Harvard.      

What you can learn   
Caset ”Aravind Eye Hospital” handler om et sykehus i India som utfører gratis stæroperasjoner for fattige mennesker. Sykehuset har også betalende pasienter, og det drives effektivt og regnes som et av verdens ledende innenfor sitt område. Her diskuteres og læres det om organisasjon, ledelse og markedsføring.   

- Et år hadde jeg en svensk deltager. Nils Gøran var lege, men hadde også en doktorgrad i musikk. Han ba om å få lov til å si noen ord før vi startet, og ga oss følgelig en medisinsk innføring i ”cataract operations”. Legen holdt en ti-femten minutters forelesning med noen fantastiske plansjer. Etterpå var det bare å konstatere at ”it’s amazing what you can learn in an MBA program!” Selv om jeg forsatt har illustrasjonene hans foregår jo vanligvis case-diskusjonen uten den medisinske delen, humrer studierektoren.   

Rangering   
- Vi mener vi har lykkes med å utvikle et godt MBA program, selv om det er lite. Vi har blitt rangert i Financial Times, noen ganger blant de femti beste i Europa og blant de 100 beste i verden. Det er viktig for en utdanningsinstitusjon som ønsker å bli tatt på alvor internasjonalt å ha et anerkjent MBA-program, sier Hermann Kopp.   
  

Fakta om MBA: 
  • BI startet sitt MBA program i 1990.
  • Det ledes i dag av professor i finans, Pål E. Korsvold.
  • MBA programmet ved BI går over ett år (11 måneder) fordelt på fire terminer på heltid, eller et og et halvt år på deltid.
  • Deltidsprogrammer benevnes ofte som EMBA (executive MBA).
  • BIs MBA program består av 18 kurs og et avsluttende strategiprosjekt.
  • Disse har ledet BIs MBA-programmer: 1990-1994, Charles Stabell, 1994-1997: Hermann Kopp, 1997-1998: Charles Stabell, 1998-2000: Hermann Kopp, 1998-2000: Agneta Karlsson, 2002-dd: Pål E. Korsvold.
  • I dag er det nærmere 150.000 som tar MBA hvert år (på verdensbasis), mot 5-6000 i 1961. 
  • Første MBA program startet i 1909, ved etableringen av Harvard Graduate School of Business som er en del av Harvard universitetet i Cambridge, Massachusetts.

     

Du kan også se alle nyheter her.